ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Наталія Бутрин-Бока, Вікторія Ботвинник

Анотація


Досліджено особливості доказування у цивільному процесі. Особливу увагу приділено нововведенням у інституті цивільного доказування  після внесенням змін до процесуальних кодексів України у 2017 році. Акцентовано увагу на актуальності даної теми на сьогодні. Модернізація цивільного процесуального законодавства є важливим процесом в Україні, що відбувається на рівні світових глобалізаційних процесів у сфері права. Як вже зазначалося, у 2017 році було внесено певні зміни до процесуальних кодексів України, що було закріплено на законодавчому рівні. Серед основних змін в інституті доказування варто виділити розширення переліку засобів доказування за рахунок виокремлення електронних доказів. Ще одним нововведенням слід вважати розширення повноважень суду у сфері доказування, що включає можливість за власною ініціативою збирати докази у випадках, які передбачені законодавством.


Ключові слова


цивільний процес, цивільне законодавство, докази, доказування, доказові факти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Грабовська О. Зміст предмета доказування у цивільному процесі. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2015. С. 38-41.

Каламайко А. Ю. Судове доказування та роль суду в новій редакції Цивільного процесуального кодексу України. Науковий юридичний журнал: Правові новели, №9, 2019. С. 46-54

Кучер Т. М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України. Часопис Київського університету праваюю 2012. № 2. 167-170.

Цивільний процесуальний кодекс України (редакція від 23.05.2020). Відомості Верховної Ради України.

Штефан А. С. Поняття судового доказування у цивільному процесі. Часопис Академії адвокатури України, №1, 2015. С. 64-72