ФІКСУВАННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Оксана Парнета, Валентин Луцик

Анотація


Дана робота присвячена дослідження питання про здійснення фіксування судового процесу в умовах пандемії. Окреслено основні нововведення, які забезпечують слухання справ з урахуванням обставин, що склалися в усьому світі у 2020 році. Визначено дієві засоби та способи, що забезпечують раціональне функціонування судової системи в Україні. З моменту впровадження в Україні карантину виникла ціла хвиля так званого «карантинного» законодавства. Ці нововведення були створені задля безпеки людей: створено декілька платформ для відео конференцій які могли бути задіяні у судах, а також інші нові правила, яких слід дотримуватись при карантині.


Ключові слова


суд, фіксація, процес, судове засідання, гласність, технічні засоби

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Цивільний процесуальний кодекс: Закон України від 18.03.2004 № 1618-ІУ. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

Ставлення громадян України до судової системи: звіт за результатами соціологічного дослідження. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумова. Київ, 2017. 28 с.