РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК У ПІДГОТОВЦІ ПРОФЕСІЙНИХ ЮРИСТІВ

Ірина Юркевич

Анотація


У статті розглянуто основні етапи розвитку «юридичного клінічного руху» України, проаналізовано нормативно-правове регулювання діяльності правничих клінік, розкрито значення юридичної клініки як основного інструменту практичної підготовки майбутніх юристів.

Ключові слова


юридична клініка, професійна освіта, професійні якості майбутніх юристів, безкоштовна юридична допомога, правопросвітництво

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гончаренко В.О. Юридична клініка: історія і визначення. Практика діяльності «юридичних клінік» України. 2004. № 1. С. 3.

Дубчак Н. С. Окремі питання становлення юридичних клінік в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: № 18. Економіка і право : зб. наукових праць. 2010. Випуск 12. № 2.

Єлов В.А., Молібог В.І., Павленко Д.Г. Юридична клініка: навчальний посібник. Київ: Школяр, 2004. 315 с.

Кравчук В. М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні. URL: http://vuzlib.com/content/category (дата звернення: 03.03.2019).

Молдован В.В., Кацавець Р. С. Юридична клініка: навч. пос. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 224 с.

Мудрук С.О. Стандартизовані освітні вимірювання 2018 року у вищій юридичній освіті. Єдине фахове вступне випробування та Єдиний вступний іспит. Аналітичне дослідження. Київ: Ваіте, 2019. 122 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 592 від 3 серпня 2006 року «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 03.03.2019).

Стандарти юридичних клінік України, прийняті Асоціацією юридичних клінік України 16 листопада 2003 року URL: http://www.legalclinics.org.ua (дата звернення: 03.03.2019).

Сухицька Н. В. Юридична клініка. Курс лекцій: навч. Посібник. Київ: Університет «Україна», 2008. 424 с.