ВІД ЛІГИ НАЦІЙ ДО ООН: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Катерина Лісогорова, Діана Свистун

Анотація


У статті висвітлено та проаналізовано історію становлення та результати діяльності Ліги Націй та ООН, а також чинники, що перешкоджали чи перешкоджають повноцінній реалізації потенціалу цих глобальних міжнародних організацій колективної безпеки відповідно. На підставі факту, що ООН є правонаступницею Ліги Націй за ключовими засадами, принципами, цілями та напрямами діяльності, між ними проведено історичну паралель та зроблено висновки про те, в чому їхня діяльність є подібною, а в чому – відмінною. З’ясовано, що перша спроба створити міжнародну організацію глобального спрямування не увінчалася успіхом, оскільки її фундаторам не вдалося сформувати реальні важелі впливу на геополітичну ситуацію у світі та розробити механізми превентивного врегулювання конфліктів. Наголошено, що згодом відданість міжнародної спільноти ненасильницьким засобам і дипломатичним інструментам вирішення суперечок між країнами стала каталізатором створення вдосконаленої міжнародної організації, покликаної консолідувати уряди країн у всьому світі у боротьбі за мир, – ООН. Показано, що хоч вона і урахувала здобутки і прорахунки своєї попередниці, цій організації не вдається повною мірою забезпечувати міжнародний мир та безпеку і вона має більший успіх радше у гуманітарній діяльності, ніж у політичній. Підкреслено, що нині активно обговорюється питання реформування ООН, аби розробити дієві інструменти впливу на країн-агресорів, оскільки на міжнародній арені питання, що стосуються непорушності кордонів, збереження суверенітету країн та досягнення колективної безпеки, є принциповими.


Ключові слова


Ліга Націй, ООН, міжнародні організації, міжнародний мир, колективна безпека, дипломатія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Баймуратов М. О. Міжнародне публічне право. Харків: Одіссей, 2008. 704 с.

Колісніченко К. С. Ліга Націй у розвитку міжнародного права: монографія / за наук. ред. А. І. Дмитрієва. Одеса: Фенікс, 2011. 234 с.

League of Nations – international organization. Encyclopaedia Britannica: веб-сайт. URL: https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations (дата звернення: 25.08.2020).

Байдін Ю. В. Ліга Націй та її роль у забезпеченні суверенітету держав-членів. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. №21. С. 190-199.

Драчова Т., Фомін А. В. Ліга Націй та ООН: історичні паралелі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців: «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства». 8-9 грудня 2016 р. Сєвєродонецьк, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. С. 41-45.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2015. 816 с.

Каляєв А. Історичні реалії та перспективи систем колективної безпеки у контексті безпекових імперативів державного управління. Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». 2015. № 42. С. 21-29.

League of Nations. HISTORY: веб-сайт. URL: https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations (дата звернення: 26.08.2020).

Миронюк Н.Д. Міжнародно-політичні аспекти створення Організації Об’єднаних Націй. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2008. №25. С. 54-63.

Віднянський С.В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? (до 70-річчя Організації Об'єднаних Націй і членства в ній України). Український історичний журнал. 2015. № 6. С. 175-194.

Про Заяву Верховної Ради України з приводу 70-річчя Організації Об’єднаних Націй та членства України в ООН: Постанова Верховної Ради України від 16 вересня 2015 р. № 698-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 46. Ст. 432.

Ekpotuatin Charles Ariye. The United Nations and its Peace Purpose: An Assessment. Journal of Conflictology. 2014. Том 5. Випуск 1. С. 24-32.

Our successes. United Nations Peacekeeping: веб-сайт. URL: https://peacekeeping.un.org/en/our-successes (дата звернення: 27.08.2020).

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26 червня 1945 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 31.08.2020).

Требін М.П. ООН на шляху реформ. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. Харків : Право, 2018. №4 (39). С. 76-100.