ФІСКАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО МИТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська

Анотація


Досліджено особливості правового забезпечення протидії митним правопорушенням в Україні, відслідковано фіскальні та правові аспекти виявлення правопорушень в митній сфері, проаналізовано наслідки розгляду протоколів про порушення митних правил митницями, застосування адміністративних стягнень судами. Охарактеризовано практику Європейського суду з прав людини в частині розгляду справ про митні правопорушення в Україні.


Ключові слова


митні правопорушення, Європейський суд з прав людини, відповідальність за порушення митних правил, конфіскація, донарахування митних платежів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Монаєнко А. Законне затримання та арешт особи за порушення митних правил і контрабанду з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Підприємництво, господарство і право. Серія: Кримінальне право. 2018. № 6. С. 276-282.

Звіт про результати аудиту ефективності виконання органами Державної фіскальної служби України повноважень у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. Київ: РПУ. 2017. 67 с.

Інформація щодо стану боротьби з митними правопорушеннями упродовж 6 міся¬ців 2018 року Державної фіскальної служби України. Київ, 2018. URL: http://www.sfs.gov.ua/diyalnist-/borotba-z-ekonomichnoyu-zlochinnistyu-ta/informatsiya-pro-vjittya-zahodiv-schodo-bo/346195.htm (дата звернення: 28.09.2020).

Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. URL: http:// zakon.rada.gov. ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 29.09.2020).

Хома В.О., Царенко В.І. Актуальні проблеми удосконалення системи протидії митним правопорушенням: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2018. 194 с.

Про судову практику у справах про контрабанду та порушен¬ня митних правил : постанова пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 № 8. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-05 (дата звернення: 30.09.2020).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу¬ційним зверненням Мартинова Володимира Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митно¬го кодексу України від 31.03.2015 № 1-рп/2015. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/v001p710-15 (дата звернення: 29.09.2020).

Сердюк О. В. Практика Європейського суду з прав людини в українських судах: прикладні аспекти. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань. Харків, 2016. Ч. 1. С. 18-25.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 30.09.2020).

Справа «Надточій проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини від 15.05.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_404 (дата звернення: 30.09.2020).

Справа «Мякотін проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини від 17.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_e79 (дата звернення: 30.09.2020).

Cправа «TOB «Полімерконтейнер» проти України» : Рішення Європейського суду з прав людини від 24.11.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/974_c04 (дата звернення: 30.09.2020).

Справа «Садоха проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини від 11.07.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/974_e50 (дата звернення: 30.09.2020).

Хома В.О. Класифікація напрямів удосконалення системи запобігання та протидії незаконному переміщенню товарів і тран¬спортних засобів через митний кордон України. Сталий розвиток економіки. 2017. № 3(36). C. 23-31.

Мілютін А., Сінцов А. Оскарження в судовому порядку постанов суду у справах про порушення митних правил. Юридична газета. 2014. № 48-49. С.14-15.

Галкін І. Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини. Часопис Київського університету права. 2014. №4. С.285-288.