ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Ольга Зигрій, Світлана Крамарчук, Тетяна Крамарчук

Анотація


Розкрито актуальність та значущість приділення належної уваги дослідженню поняття та структури екологічного обов’язку. Проаналізовано наукові точки зору стосовно поняття та структури екологічного обов’язку, виділено основні характеристики та особливості екологічних обов’язків. Досліджено основні концептуальні підходи до розкриття змісту екологічного юридичного обов’язку. Розвиваючи погляди науковців, визначено принципи на яких ґрунтуються екологічні обов’язки.


Ключові слова


екологічні обов’язки, правовий статус, юридичні обов’язки структура, складові елементи, екологічне право

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алексеев С. С. Структура советского права. Москва: Статут, 2010. C. 7-224.

Алексі Р. Існування прав людини. Право України. 2011. № 8. С. 121-130.

Екологічне право України : Підручник для студентів юрид. Вищ. навч. Закладів / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов та ін. ; За ред.. А. П. Гетьман та М. В. Шульги. Харків: Право, 2009. 328 c.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. № 2807-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 40. Cтор. 12. Ст. 2528.

Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 р. № 591-XIV. Офіційний вісник України. 1999. № 18. Стор. 23.

Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-III. Офіційний вісник України. 2002. № 2. Стор. 40. Ст. 47.

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17. Стор. 443. Ст. 99.

Тарановский Ф. В. Учебник энциклопедии права. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1917. 537 с.

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. Москва: Политиздат, 1986. 590 с.