ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто незаконну порубку лісу як злочин проти довкілля. Проаналізовано погляди науковців на категорії, які стосуються розслідування даного правопорушення. Обґрунтовано важливість правильного планування дій службових осіб правоохоронних органів для успішного розкриття злочинів проти довкілля, вчинених шляхом незаконної порубки лісу. Ідентифіковано особливості окремих слідчих дій при розслідуванні незаконної порубки лісу та зроблено відповідні авторські висновки.


Ключові слова


незаконна порубка лісу, злочин, розслідування незаконної порубки лісу, розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом незаконної порубки лісу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Скворцова О. В. Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу за кримінальним законодавством України (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.0. Одес. нац. юрид. акад. Одеса, 2007. 21 с.

Попревич В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-правової охорони лісів України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Право». 2014. Вип.8. С. 180-185.

Кримінальний кодекс України: станом на 03.09.2020 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 14.09.2020).

Пилипенко О. М. Особливості організації й тактики огляду місця події при розслідуванні незаконної порубки лісу. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 2 (82). С. 280-289.

Пилипенко О. М. Використання сучасних можливостей судових експертиз на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2016. № 4 (76). С. 232-241.

Глущенко С. І., Ступак О. М. Особливості проведення судово-економічних експертиз щодо розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки або пошкодження дерев. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Судово-економічна експертиза. 2011. Випуск 11. С. 611-617.

Лаврищев В. В. Особливості розслідування екологічних злочинів. Актуальні проблеми сучасного розвитку міжнародного морського, транспортного та екологічного права. 2010. С. 113-119.

Ринкова О. В. Необхідність комплексного підходу до використання спеціальних знань та проведення судово-експертних досліджень під час розслідування екологічних злочинів. Криміналістичний вісник. 2010. № 2 (14). С. 81-87.

Конституція України: станом на 14.09. 2020 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.09.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 14.09.2020).