ВИЗНАЧАЛЬНІ ТРЕНДИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ РЕГІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Андрій Грубінко

Анотація


Проаналізовано головні особливості та тенденції розвитку міграційної політики ЄС, виклики і загрози окремим країнам-членам та об’єднанню загалом від зростання міграційної хвилі до Європи. У висновку стверджується, що в сучасних умовах, коли однією з найважливіших завдань нового тисячоліття стає створення в Європі простору свободи, безпеки та правопорядку, посилення криміногенного характеру нелегальної імміграції обумовлює необхідність розробки загальної комплексної міграційної стратегії в рамках ЄС і реалізації спільних заходів.

Ключові слова


міграція, міграційна політика, ЄС, регіональна безпека, нелегальна міграція, трудова міграція.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ріґерт Б., Міщенко О., Марченко О. Міграційна політика ЄС: основні невирішені питання. DW. 27.08.2015.

URL: https://www.dw.com/uk/% D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%

B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1% 82%D0%B8%D0 %BA%D0%B0-

%D1%94%D1%81-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D 0%B2%D0%BD%D1%96-

%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%80%D 1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%96-

%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0 %B0%D0%BD%D0%BD%D1 %8F/a-18677044 (дата звернення:

12.2020).

Vaisse J. UnrestinFrance: Immigration, Islamandthe Challenge of Integration. 2005. URL: http://www.

brookings.edu/testimony/2006/0112 france_vai sse.aspx (дата звернення 08.12.2020).

Безушко М. С. Міграційна політика ЄС: виникнення та проблеми сьогодення. Юридичний електронний науковий журнал. 2020. № 1. С. 276–278.

Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України. Київ : НІСД, 2014. 48 с.

Энтин М. Л. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 годы. Москва : Аксиом,

304 с.

Відякіна М. М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС :

автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.02. Київ, 2009. 21 с.

Бондарчук В. В. Європейська міграційна криза та стабільність ЄС. Східна Європа: економіка, бізнес

та управління. 2016. Вип. 2 (02). С. 28–31.

Пономарьова О. П. Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн шенгенської зони (не)

громадянами ЄС. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2013. № 1.

С. 35–42.

Священко З. Міграційна політика Європейського Союзу щодо країн Північної Африки. Європейські

історичні студії. 2019. № 13. С. 67–83.