ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Оксана Шевчук, Тетяна Кузь

Анотація


У статті аналізуються положення нормативно – правових актів, що відображають офіційну систему поглядів на забезпечення інформаційної безпеки процесу надання інформаційних послуг. Обґрунтовується необхідність їх подальшого розвитку та формування єдиного підходу до забезпечення інформаційної безпеки, як комплексного напрямку діяльності

Також проаналізовано генезис наукових поглядів на інформаційну безпеку механізму надання адміністративних послуг. Досліджено сутність засобів забезпечення інформаційної безпеки процесу надання адміністративних послуг в умовах збройного конфлікту.

Автор приходить до висновку, що існує три важливих напрямки  забезпечення інформаційної безпеки при наданні громадянам послуг в електронній формі. Більшість фахівців сьогодні вважають, що безпечне інформаційне середовище є основою гарантії інформаційної безпеки інформаційних систем і що створювані інформаційні системи здатні відповідати вимогам інформаційної безпеки багато в чому завдяки довірі до програмно-апаратних засобів, що ними використовуються. Використання безпечного інформаційного середовища позначає перехід до загальнометодологічних підходів забезпечення інформаційної безпеки в сфері застосування інформаційних систем. Основними компонентами безпечного інформаційного середовища є: безпечне середовище передачі даних з сертифікованим комунікаційним обладнанням, сертифіковані обчислювальні комплекси на основі безпечного операційного середовища, та безпечні системи зберігання інформації.


Ключові слова


електронна адміністративна послуга, інформаційна безпека, форми інформаційної без- пеки, інформаційна безпека держави, напрями формування інформаційної безпеки, збройний конфлікт.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 року

№ 5203-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення 23.11.2020).

Zhovnirchyk, Y., & MartseniukА. (2020). Electronic governance and electronic workflow in the process of adoption management decisions. Public Administration and Regional Development, (6), 802-823. https://doi.org/10.34132/pard 2019.06.05). (дата звернення 20.11.2020).

Концепція розвитку електронного урядування, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 № 649-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text (дата звернення 23.11.2020).

UN E-Government Survey 2020 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020 (дата звернення 23.11.2020).

Alharbi. N. E-government security modeling: explain main factors and analyzing existing models. International Journal of Social, Human Science and Engineering, 2013, Vol. 7, No 9. P. 2585-2587.

Rasha G. Hassan, Othman O. Khalifa «E-Government – an Information Security Perspective". International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT)ю V36(1):1-9, June 2016. URL: www.ijcttjournal.org Text (дата звернення 23.11.2020).

Layne R., Lee,(2001) Developing fully functional Egovernment: A four stage model. Government Information Quarterly, 2001vol.18, no.3, pp.122 -136.

Judi Hasson. «Treasury CIO Promotes Expanded Fed Portal». Federal Computer Week, 19 March 2001, p. 14.

William Matthews, (2000)“Setting a Course for E-Government,” Federal Computer Week, 11 December 2000. URL: http://www.fcw.com/fcw/articles/2000/1211/cov-egov-12-11-00.asp (дата звернення 23.11.2020).