ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО НАДАННЯ УТРИМАННЯ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ

Анатолій Буряченко

Анотація


В науковій статті здійснено наукове дослідження поняття відповідальності окремих суб’єктів сімейних правовідносин за невиконання обов’язку щодо надання утримання, здійснення порівняльного аналізу її в аспекті відповідальності батьків, дітей, подружжя, інших учасників сімейних відносин. Зокрема, визначено, що юридична відповідальність суб’єктів сімейних правовідносин за невиконання обов’язку щодо надання утримання відповідно до сімейного законодавства України застосовується частково як до усіх суб’єктів на загальних підставах у разі значної суми заборгованості (штраф та додаткові тимчасові обмеження, визначені в Законі України «Про виконавче провадження», адміністративна відповідальність, визначена ст. 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення), так і до окремих суб’єктів (відповідальність, передбачена ст. 196 Сімейного кодексу України, яка стосується лише батьків; кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів на дітей та на непрацездатних батьків; санкції, передбачені сімейним договором). Також відповідальність в аліментному зобов’язанні наступає при наявності негідної поведінки у сімейних відносинах, яке приводить до втрати права на утримання.


Ключові слова


утримання дитини; аліменти; додаткові витрати на дитину; неустойка (пеня); тимчасові обмеження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антокольская М.В. Алиментные обязательства: Автореферат дисс… канд.юрид.наук. Спец.: 12.00.03 Гражданское право, семейное право, гражданский процесс, международное частное право. Москва, 1988. 22 с.

Антокольская М.В. Меры защиты и ответственности в алиментных обязательствах. Советское государство и право. 1990. № 8. С. 125-132.

Відповідальність за несплату аліментів. «WikiLegalAid»: довідково-інформаційна платформа правових консультацій. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Відповідальність_за_несплату_аліментів (дата звернення: 03.02.2021).

Відповідальність за прострочення сплати аліментів. «WikiLegalAid»: довідково-інформаційна платформа правових консультацій. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Відповідальність_за_прострочення_сплати_аліментів (дата звернення: 01.02.2021).

Данилин В.И. Ответственность по советскому семейному праву. Уфа: Изд-во Башкирского. гос. ун-та, 1980. 61 с.

Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 (дата звернення: 03.02.2021).

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Правова єдність, 2009. 432 с.

Розгон О. В. Договори у сімейному праві України: монографія. Київ: Ін Юре, 2018. 301 с.

Сапейко Л. В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2001. № Спец. Вип. С. 334-338.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14 (дата звернення: 04.02.2021).

Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. І. В. Жилінкової. Х.: Ксилон, 2008. 855 с.