ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу як злочин проти довкілля. Проаналізовано погляди науковців на категорії, які стосуються розслідування даного правопорушення. Обґрунтовано важливість правильного планування дій службових осіб правоохоронних органів для успішного розкриття злочинів проти довкілля, вчинених шляхом знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. Ідентифіковано особливості окремих слідчих дій при розслідуванні знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та зроблено відповідні авторські висновки.


Ключові слова


знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, злочин, розслідування знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 року

№ 591-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text (дата звернення: 25.05.2021).

Кримінальний кодекс України: станом на 03.06.2020 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 04.06.2020).

Турлова Ю.А. Фактори латентності екологічної злочинності. Вісник Запорізького національного університету. 2016. №2. С. 95-102.

Синчук О. В. Типові версії в методиці розслідування підпалів. Наукові дослідження. Сер. Питання боротьби зі злочинністю. 2015. Випуск 30. С. 116-120.

Лаврищев В. В. Особливості розслідування екологічних злочинів. Актуальні проблеми сучасного розвитку міжнародного морського, транспортного та екологічного права. 2010. С. 113-119.

Ринкова О. В. Необхідність комплексного підходу до використання спеціальних знань та проведення судово-експертних досліджень під час розслідування екологічних злочинів. Криміналістичний вісник. 2010. № 2 (14). С. 81-87.

Конституція України: станом на 21.02. 2019 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 04.06.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 14.09.2020).