ДОПИТ ЕКСПЕРТА В СУДІ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Юрій Пілюков

Анотація


У статті досліджуються процедурні особливості допиту експерта в суді та питання, які найчастіше виникають у сторін кримінального провадження та суду при його проведенні.


Ключові слова


експертиза, суд, експерт, спеціальні знання, сторона кримінального провадження, допит, одночасний допит, докази

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 20.05.2021).

Закон України «Про судову експертизу»: прийнятий 25 лют. 1994 року №4038-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. С. 232.

Пілюков Ю. О., Циганюк Ю. В. Підстави та порядок призначення судових експертиз у кримінальному процесі. Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз: монографія / за ред. к.ю.н. Ю. В. Циганюк. Хмельницький НДЕКЦ. Хмельницький: ТОВ «ХЦНТІ», 2020. С. 139-149.

Щербаковський М. Г. Особливості одночасного допиту декількох експертів. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2017. № 2 (78). С. 309 314.