ЖАНДАРМЕРІЯ В ІМПЕРІЇ ГАБСБУРГІВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ДІЯЛЬНІСТЬ

Василь Ухач

Анотація


Досліджено організаційно-правові аспекти становлення, реорганізації та діяльності органів військової поліції династії Габсбургів, що стала прототипом майбутньої жандармерії, на західноукраїнських землях у період сер. ХІХ – поч. XX ст. Стверджується, що створенням інституту жандармерії, урядові кола Австрійської імперії прагнули швидко знайти нові, ефективні форми забезпечення громадського порядку та політичної стабільності в державі. Проаналізовано етапи реформування та нормативно-правового забезпечення жандармських структур, вимоги до кандидатів, соціальні гарантії. Доведено, що правовий інститут жандармів став результатом синтезу правоохоронних функцій, військового типу організації служби та політичних завдань, і в цілому ефективно забезпечував механізм захисту правопорядку й існуючого політичного режиму.


Ключові слова


правоохоронні органи, жандармерія, реорганізація, західноукраїнські землі, Галичина, Австрійська, Австро-Угорська імперії

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Історія правоохоронних органів України : Підручник / С. В. Банах, А. В. Грубінко, В. В. Савенко, В. З. Ухач. Тернопіль : ЗУНУ. 232 с.

Закревський А. Є. Правовий статус спеціалізованих підрозділів поліції у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Форум права. 2011. № 4. С. 272-276.

Закревський А. Є. Правовий статус працівників органів жандармерії у Галичині, що входила до складу Австрії та Австро-Угорщини (1849 – 1918 рр.). Часопис Київського університету. 2011. Ч. 1. С. 52.

Лозинський А. Ф. Жандармерія – як різновид військової поліції в Австро-Угорщині. Круглий стіл «Психологічні конструкти позиціювання поліції серед населення». Львівський державний університет внутрішніх справ, 24 листопада 2016 р. Львів: ЛДУВС, 234 с.

Лозинський А. Підрозділи військової поліції Австро-Угорської імперії. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Випуск 18. C. 25.

Лозинський А. Воєнізовані організації Австро-Угорщини. Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. С. 191-195.

Ухач В. З. Історія держави і права України : Навчальний посібник (конспекти лекцій). Тернопіль : Вектор. 2020. 378 с.