Деякі аспекти розгляду справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця в адміністративному судочинстві

Мар’яна Вербіцька, Вікторія Балик

Анотація


У статті досліджені деякі аспекти розгляду справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця. Особлива увага приділяється розмежування юрисдикції та особливості процедури. Висвітлюються основні проблеми, пов’язані із застосуванням норм процесуального права щодо рішень, дій чи бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця в адміністративному судочинстві. Акцентовано на актуальності теми в сьогоденні.

Ключові слова


органи державної виконавчої служби, приватні виконавці, адміністративний суд, рішення, контроль, оскарження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кодекс адміністративного судочинства України. Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 жовтня 2021 р.: (відповідає офіційному текстові). Київ: Центр учбової літератури, 2021. 166 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0% BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 03.11.2021).

Короєд С. О. Лошицький М. В. Судовий контроль за діяльністю приватних виконавців. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 6. Том 2. С. 27-32.

Оскарження бездіяльності і дій державного виконавця, іншої особи виконавчої служби або приватного виконавця. URL: https://protocol.ua/ua/oskargennya_bezdiyalnosti_i_diy_dergavnogo_vikonavtsya_inshoi_osobi_vikonavchoi_slugbi_abo_privatnogo_vikonavtsya/ (дата звернення: 29.10.2021).

Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. Дата оновлення: 06.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text (дата звернення: 29.10.2021).