Адміністративно-правове регулювання функціонування Державного бюро розслідувань

Максим Козар

Анотація


Досліджено адміністративно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань. Встановлено відсутність уніфікованого правового закріплення терміну «адміністративно-правове регулювання функціонування Державного бюро розслідувань» та запропоновано його авторське визначення. Проаналізовано систему міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності Державного бюро розслідувань. Привернуто увагу до змісту ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень Державного бюро розслідувань.


Ключові слова


Державне бюро розслідувань, правоохоронні органи, протидія злочинності, адміністративно-правове регулювання, засади діяльності Державного бюро розслідувань

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Права громадян у сфері виконавчої влади / за ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Наукова думка, 2007. 588 с.

Ківалов С. В. Проблемні питання організації взаємодії регіональних прокуратур з територіальними управліннями Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань: досвід становлення: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. 21 червня 2019 року, м. Одеса. С. 5-8.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.11.2021)

Носевич Н.Р. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності. Правовий часопис Донбасу. № 3 (68), С. 103-115.

Про Державне бюро 2019.розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text (дата звернення: 15.11.2021)

Дрозд О. Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань. Підприємництво, господарство і право. 2020..№ 3. С. 251-257.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 15.11.2021)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного бюро розслідувань» від 29.02.2016 р. № 127. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.11.2021)

Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань, затверджене Указом Президента України від 5 лютого 2020 року № 42/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2020#Text (дата звернення: 15.11.2021)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань» від 11.05.2017 р. № 449. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.11.2021)