ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Тетяна Сухоребра

Анотація


В статті розглянуто штрафні санкції, за правопорушення пов’язані з природними об’єктами в гетьманських універсалах, ордерах Коша та в давній пам’ятці «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. Показано, що Гетьманські універсали відрізнялись відсутністю чітко встановлених норм покарань, ознак злочинів та допускали широке трактування цієї категорії. В якості мір юридичної відповідальності запорізькі козаки використовували штрафні санкції та таку міру як припинення користування природним об’єктам та передачу його іншому орендарю. В «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. використовувались штрафні санкції за правопорушення пов’язані зі знищенням тварин, бортних дерев, бджіл, птахів, сінокосіння, незаконну ловлю риби та доведено їх більш високий розмір у порівнянні зі Статутами ВКЛ 1588 р.


Ключові слова


штрафні санкції, юридична відповідальність, «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р., Статут ВКЛ 1588 р., природні об’єкти, Універсал, Ордер Коша

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бойко А. В. Запорізький зимівник останньої чверті XVIII століття. Запоріжжя: Видавець, 1995. 54 с.

Олійник О. Л. Запорозький зимівник часів Нової Січі (1734–1775). Запоріжжя: Дике Поле, 2005. 256 с.

Слабченко М. Ескізи з історії «Прав, по которым судится малороссийский народ». Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. Киїів, 1927. Ч. 1. С. 748-754; Його ж. Чи використовуване гетьманське законодавство в «Правах …»? Там само. С. 252-255; Його ж. Яка булла перша редакція «Прав…»? Там само. С. 755-759.

Кульчицький В. С. Кодифікація права на Україні у XVІІІ столітті. Львів, 1958. 49 с.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. / редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) та ін. Київ: Наук. думка, 2000, 1990–1991. Т. 1. 592 с.; Т. 2. 560 с.; Т. 3. 560 с. (Сер.: «Пам’ятки історичної думки України»).

Скальковський А. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / наук. ред., комент.: Г. К. Швидько; пер. з рос.: О. В. Завгородня. Дніпропетровськ: Січ, 1994. 678 с.

Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.: Наукове видання Темпора 2006 р. 280 ст.

Нюхіна П. О. Українські земельні універсали козацько-гетьманської доби. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». 2009. Том 22 (61). № 2. С. 362-369.

Слабченко М. Є. Соціально-правова організація Січі Запорізької // Антологія української юридичної думки: в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (заг. ред.). Київ: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. Київ: Юридична книга, 2003. С. 239-271.