ПРОТИПРАВНІ ДІЇ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Олександра Олійничук, Ольга Ронська

Анотація


У даній статті окреслено деструктивний вплив банкрутства з корисливих мотивів на економіку країни. Розглянуто порушення вимог у сфері банкрутства: «фіктивне банкрутство», «приховування банкрутства», «умисне доведення до банкрутства». Здійснено порівняння змісту визначень їхніх понять та розмежування за низкою критеріїв. Акцентовано увагу на складнощах притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства. На основі наведених аргументів обґрунтовано висновок про доцільність декриміналізації даного виду протиправного діяння.


Ключові слова


банкрутство, фіктивне банкрутство, приховування банкрутства, доведення до банкрутства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Банкрутство у листопаді: мережа магазинів «Пакко» не впоралась з боргами, а МВФ чекає від уряду повернення активів збанкрутілих банків. Банкрутство&Ліквідація в Україні. 07.12.2021. URL: https://bankruptcy-ua.com/articles/18215 (дата звернення: 05.02.2022)

Господарський кодекс України від 16.01.2003. №436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text(дата звернення: 05.02.2022)

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991. №1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 06.02.2022)

Доводять до банкрутства арматурний завод: Франківська міськрада просить Шмигаля і СБУ відреагувати. 24.12.2021. URL: https://bankruptcy-ua.com/news/18343 (дата звернення: 05.02.2022)

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення: 06.02.2022)

Івано-Франківський арматурний завод, ПрАТ. URL: https://www.ua-region.com.ua/00218271 (дата звернення: 07.02.2022)

Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018. № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 07.02.2022)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. №8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 07.02.2022)

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. №2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 07.02.2022)

Кришевич О. В., Рощина І. О. Доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект та розмежування з шахрайством. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 1. С. 143-147.

Кудрявцева В. В. Бернацька Ж. П. Кодекс України з процедур банкрутства, як спроба антикорупційного реформування системи неплатоспроможності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Юридичні науки. 2020. № 10. С. 38-43.

Марушев А. Д. Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до банкрутства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 166-169.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України 19.01.2006 №14 (у редакції наказу Міністерства економіки України 26.10.2010 №1361). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text (дата звернення: 09.02.2022)

Морковник Х. Гучні банкрутства 2020: які компанії вилетіли в трубу, які – вибралися з боргової ями. 16.12.2020. URL: https://thepage.ua/ua/business/yaki-kompaniyi-viletili-v-trubu-yaki-vibralisya-z-borgovoyi-yami (дата звернення: 09.02.2022)

Податковий кодекс України від 02.12.2012. №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 09.02.2022)

Поляков Р. Б. Становлення конкурсного процесу (процедури банкрутства) та його розвиток у 1990-х роках в незалежній Україні. Економіка та право. 2020. № 3. С. 27-33.

Радзивілюк В. В., Поляков Р. Б. Проблеми застосування господарсько-процесуальних норм у процедурі банкрутства (неплатоспроможності). Право України. 2020. № 7. С. 147-158.

Трут Д., Молчанов А. Доведені до краю: проблеми відповідальності за доведення до банкрутства в українських реаліях. Юрист&Закон. 2017. № 42. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010933 (дата звернення: 09.02.2022)

Черкашин С. В. Кримінально-правова характеристика доведення до банкрутства. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 208-213.