Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям в умовах воєнного стану

Юлія Труфанова

Анотація


У статті автором висвітлені питання правового регулювання інституту державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в умовах воєнного стану.

Конституція України проголошує, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Важливу роль у системі соціального захисту належить соціальному захисту сімей з дітьми. Автором окреслено коло законодавчих актів, які регулюють дане питання, а також відображено останні зміни, що внесені Постановою КМУ від 07.03.2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану» та Постановою КМУ від 22.03.2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» тощо.

Спеціальним Законом України «Про універсальну соціальну допомогу» пропонується консолідувати різні види державної допомоги, передбачені у понад 10 нормативних актах, та які можуть надаватись людині протягом усього життєвого циклу.


Ключові слова


соціальний захист, державна соціальна допомога, малозабезпечена сім’я, право на державну соціальну допомогу, універсальна соціальна допомога

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України: монографія . Одеса: Фенікс, 2015. 302 с.

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.08.2022).

Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 01.06.2000 року № 1768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text (дата звернення: 29.08.2022).

Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 року № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.08.2022).

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2022 року № 332. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.08.2022).

Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.2022 року № 457. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.08.2022).

Сайт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). «ЮНІСЕФ – українцям: програма грошової допомоги Спільно». URL: https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjlndHdxp75AhXNxLIKHZaVAXIYABAAGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESaOD22_SyWR96BWUzRvE3vOX2VuDv19SSxYgK3UdEUtTrisqdJ0-HV5oUEbHLO8aYZ_Oy0f2Jp8Pw9K6wTi11A6Y6s9flWMQN-GADkPa7k3NKpiCUzf5FVbAmK5nkhKnzo4dWkQ_L1TBW&sig=AOD64_0s_sqvXpxRQWTKWMZ9av7ewLhS5g&q&adurl&ved=2ahUKEwim5cndxp75AhUIxosKHcF7DHEQ0Qx6BAgCEAE (дата звернення: 29.08.2022).

Сайт Укрінформ. В Україні планують ввести універсальну соціальну допомогу. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3529137-v-ukraini-planuut-vvesti-universalnu-socialnu-dopomogu.html (дата звернення: 29.08.2022).