ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Максим Грищук

Анотація


У статті проаналізовано історичні передумови виникнення та протидії корупції в світіт та Україні. Автор дійшов до висновку, що проблема корумпованості чиновників існувала з давніх часів. Це пояснюється появою в окремих категорій суспільства більших повноважень, які дозволяли впливати на важливі проблеми. Можна констатувати, практики, що розглядаються вченими як корупційні, супроводжують всю економічну історію людства. Еволюціонуючи, корупція від окремих, спорадичних проявів у вигляді хабарництва, перетворилася на складне, системне, багатогранне явище як локального так і глобального виміру. Однак лише в 90-х роках XX століття окремі видання почали визначати та визнавати корупцію, як невід’ємну ознаку будь-якого устрою і розвитку суспільства. Сучасний стан корупції в Україні багато в чому обумовлений тенденціями, що давно намічалися, і перехідним етапом від тоталітарної форми правління до демократичної.


Ключові слова


корупція, протидія корупції, історичні передумови, бротьба з корупцією.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. Київ: ВТФ Перун, 2003. 1440 с.

Боковиков Ю.В. Механізми протидії корупції. Теорія та практика державного управління. 2017. Вип. 56. С. 1-7.

Сухонос В. В. Правові заходи протидії корупції в Україні в сучасних умовах: науково-теоретичні аспекти: монографія. Суми: Університетська книга, 2015. 74 с.

Грубінко А.В. Iсторiя держави i права зарубiжних кpaїн та римське право. Тернопiль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 384 с.

Бєльська Т. Корупція як фактор негативного впливу на взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадського суспільства.

Державне управління та місцеве самоврядування. 2009. Вип 1(1). С. 110-117.

Довжанин В. М. Правове регулювання запобігання та протидії корупції за законодавством США. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 13(1). С. 102-106.

Буткевич О.В. Право на збройний самозахист: відповідність Конституції міжнародним зобов’язанням України. Національна безпека і оборона. 2016. № 5-6. С. 163-164.

Бабіч О. Правовий аналіз Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні». URL: http://pravotoday.in.ua/ru/press)centre/publications/pub (дата звернення: 22.05.2020).

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 87. С. 156–218.

Запобігання корупції, очищення влади та фінансовий контроль у воєнній сфері України (2-ге видання): Навчальний посібник (електронне видання) / Автори-укладачі С.П. Пасіка, О.О. Опанасенко та інші / За заг. ред. В.В. Балабіна. Київ: ВІ КНУ, 2016. 315 с.

Задорожний С.А. Механізм запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади: дис. ... д-ра іст. наук. Київ, 2016. 246 с.