МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

судова експертиза, експертна методика, методи судової експертизи, атестація експертної методики, дослідження доказів

Анотація

У статті досліджені актуальні проблеми розроблення і використання методик судової експертизи. Розглянуті основні етапи формування, визначені проблеми атестації та використання експертних методик. Дані пропозиції щодо вдосконалення атестації та використання методик судової експертизи. Характерною особливістю методики судової експертизи є використання методів, що дозволяє розглядати її як програму діяльності судового експерта. Обґрунтовано, що методи практичної діяльності судового експерта, що становлять систему дій і операцій для вирішення практичних експертних завдань, ґрунтуються на відповідних наукових методах, залежать від характеру і властивостей предмета дослідження та базуються на досвіді вирішення конкретних завдань, включаючи алгоритмічні правила та евристики, розроблені самим експертом.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Людмила Будник, Західноукраїнський національний університет

    к.е.н, доцент, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

  • Ольга Ронська, Західноукраїнський національний університет

    к.е.н, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

Посилання

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с.

Хомутенко В., Хомутенко А. Дуалістична природа судової експертизи. Юридичний вісник. 2022. №2. С.139-147.

Слободян Я. І. Методики проведення судових експертиз: проблемно-орієнтувальний аналіз. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. № 1. С. 265-272.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 15.09. 2023).

Реєстр методик проведення судових експертиз URL: https://rmpse.minjust.gov.ua (дата звернення: 17.09. 2023).

Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз. Затверджено постановою КМ України від 02.07.2008 № 595 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-п#Text (дата звернення: 15.09. 2023).

Дуфенюк О. М. Експертиза у кримінальному провадженні за законодавством України та Польщі: порівняльне дослідження: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 272 с.

Волобуєв А. Ф. Про методи криміналістики. Актуальні питання судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів : матер. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17 червня 2010 р.). Київ: ДНДЕКЦ. 2010. С. 28–29.

Будник Л.А, Ронська О.Г. Вдосконалення методики судової експертизи. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 236-239.

Сімакова-Єфремян Е. Б., Балинян Т. Є., Дереча Л. М. Про критерії оцінювання методик проведення судових експертиз в Україні. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2010. Випуск 10. С. 151-161.

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Будник, Людмила, and Ольга Ронська. “МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2023, pp. 50-55, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.