[1]
Фомічов, К. 2023. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Актуальні проблеми правознавства. 2 (Oct. 2023), 155–159.