Фомічов, К. (2023). НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Актуальні проблеми правознавства, 2, 155-159. https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1647