НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Автор(и)

  • Костянтин Фомічов докторант кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Ключові слова:

нормотворчість, нормотворча діяльність, особи з інвалідністю, нормативно-правові акти, соціальна захищенність, суб'єкти, права інвалідів

Анотація

У статті досліджуються питання нормотворчої діяльності у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Акцентується увага на призначенні нормотворчості, яка полягає у формуванні норм права щодо певної групи відносин, а саме моделювання їх з позиції держави.

Наголошено, що суб’єктами нормотворчості виступають суб’єкти повноваження яких безпосередньо направлені на прийняття, зміну чи скасування нормативно-правових актів.

Зазначено, що після ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів, відбулося формування  інституціонального середовища реалізації прав інвалідів в Україні, зокрема, набули подальшого розвитку чинні нормативно-правові акти, а також прийнято низку нових законодавчих актів, що безпосередньо вплинули на підвищення рівня реабілітації інвалідів.

Визначено, що не зважаючи на існуючу нормативно-правову основу  у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю залишаються проблеми нормоутворення, зокрема питання реалізації прав інвалідів представлені в документах різної юридичної сили та підпорядкованості. 

Зроблено висновок, що суттєвою проблемою залишається розосередження, недосконалість та суперечливість законодавчих актів у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю.

Наголошено, що нормативно-правовий акт повинен належати певній правовій сфері, охоплювати предмет регулювання та відповідати за обсягом регламентації. Нормативно-правові акти у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю обов’язково повинні включати норми права безпосередньо своєї компетенції, без дублювання в інших нормативно-правових актах. В той же час, даний нормативно-правовий акт має бути чітко сформований, складений зрозуміло і якісно та за структурою повинен бути послідовним і стислим. 

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Нормотворчість і правоутворення. URL: http://ftplec.nlu.edu.ua (дата звернення: 21.05.2023)

Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підруч. Київ: Алерта ; КНУ ; ЦУЛ, 2009. 520 с.

Вороніна І.М. Аксіологічний аспект нормотворчої діяльності. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/11may2015/02.pdf (дата звернення: 21.05.2023)

Чічкань М. В. Сучасні тенденції удосконалення правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/118.pdf (дата звернення: 21.05.2023)

Перегудова Т.В. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн світу та стан в Україні. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2015/No4/41-51.pdf (дата звернення: 21.05.2023)

Мінка Т. П., Герасімчук С. С. Адміністративно-правове регулювання прав осіб з інвалідністю: сучасний стан та шляхи удосконалення. URL: http://www.legalposition.umsf.in.ua/archive/2022/4/11.pdf (дата звернення: 21.03.2023)

Смирнова І. І., Медведева Т. А., Серьогіна О. В. Дослідження проблем соціального захисту людей з інвалідністю. URL: https://cutt.ly/kweXpwTY (дата звернення: 21.05.2023)

Перегудова Т. В. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2015/No4/41-51.pdf (дата звернення: 21.05.2023)

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 18.10.2022 № 2682-IX: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (дата звернення: 21.05.2023)

Кандиба С. Поняття адміністративно-правового захисту осіб з інвалідністю в Україні. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/1/19.pdf (дата звернення: 21.03.2023)

Соболь Є. Захист прав і свобод інвалідів через призму реалізації людиноцентристського підходу в діяльності органів публічної влади. 2017. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/4/25.pdf (дата звернення: 21.05.2023)

Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 285-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 21.05.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Фомічов, Костянтин. “НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 155-9, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1647.

Схожі статті

1-10 з 809

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.