ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ (COVID-19) ЯК ФОРС-МАЖОРНА ОБСТАВИНА ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Володимир Фрончко, Вікторія Цьомик

Анотація


Досліджено особливості впливу коронавірусної пандемії на свідомість суспільства, що за собою потягнуло зміну структур у цивільно-правових договорах. Наразі 2020 рік став впливовим для великого та малого бізнесу, оцінюючи форс-мажорну обставину, виконання зобовязань унеможливлюють свою дію. Пандемія COVID – 19 як історичний момент запам’ятається всім: від простого громадянина до керівників держави, тому ця стаття несе актуальний характер для порівняння цивільно-правових договорів у різні етапи його існування.


Ключові слова


вакцина, договір, епідемія, карантин, коронавірус, непереборна сила, пандемія, самоізоляція, суспільство, форс-мажорна обставина

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барбашин С. Чи є коронавірус форс-мажором та підставою невиконання зобов’язань? URL: https://protocol.ua/ru/chi_e_koronavirus_fors_magorom_ ta_pidstavoyu_nevikonannya_zobov_yazan/ (дата звернення: 20.05.2020).

Висіцька І. Форс-мажорні обставини: юридичні аспекти для агробізнесу. URL: https://buh-ua.com.ua/uk/doc/53885/fors-mazhorn-obstavini-juridichn-aspekti-dlja-agrobznesu (дата звернення: 12.05.2020).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/540-20#n5 (дата звернення: 22.05.2020).

Карантин для споживчого кредиту. URL: https://protocol.ua/ru/karantin_dlya_spogivchogo_kreditu/ (дата звернення: 19.05.2018).

Науменко О. Форс-мажор у договорах: підводні камені. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/forsmazhor-u-dogovorah-pidvodni-kameni.html (дата звернення: 21.05.2020).

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 21.05.2020).

COVID-19 в Україні: зміни до цивільного і господарського кодексів. URL:https://www.asterslaw.com/ua/press_center/covid19hub/amendments_to_commercial_civil_and_administrative_codes/ (дата звернення: 22.05.2020).

Куріло Ю. Коронавірус – це форс-мажор? URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/koronavirus-i-karantin-chi-fors-mazhor-ce-i-yak-budut-virishuvatisya-spirni-momenti-v-biznesi-poradi-yurista-50074978.html (дата звернення: 22.05.2020)