Про журнал

Галузь та проблематика

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права.

2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право.

3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарське-процесуальне право.

4. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

Процес рецензування

Науковий журнал «Актуальні проблеми правознавства» додержується вимог редакційної етики у відповідності міжнародним етичним правилам Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) стосовно принципів об’єктивності та неупередженості наукових видань.

     Журнал вносить посильний внесок для розвитку відповідних галузей науки, публікуючи матеріали досліджень.

     Не допускається жодна форма дискримінації при оцінці наукового змісту рукописів.

     З авторами статей, що були відхилені для публікування, редакція журналу у дискусію не вступає.

     Метою рецензування матеріалів є підвищення якості статей, що опубліковані в журналі «Актуальні проблеми правознавства», що здійснюється методами незалежного оцінювання рукописів висококваліфікованими фахівцями.

     Рецензування матеріалів до журналу «Актуальні проблеми правознавства» є абсолютно анонімним для автора та рецензента, процедуру здійснюють два незалежні рецензенти (процес подвійного «сліпого» рецензування – «double-blind» peer review policy).

     Дані рукописів до їх публікування не можуть розголошуватися редакторами чи рецензентами.

     Відповідність вимогам, розміщеним на сайті журналу http://www.app.tneu.edu.ua у розділі «Умови публікації статей» та «Вимоги до статей» є обов’язковою умовою прийняття статті до розгляду.

     При отриманні відповідальний секретар реєструє статтю у журналі реєстрації та присвоює реєстраційний номер. Стаття направляється на рецензування головним редактором члену редакційної ради чи зовнішньому рецензенту. Рецензент об’єктивно оцінює отриманий рукопис у визначені строки.

     Остаточне рішення про публікацію статті або відмову в ній приймається черговим засіданням редакційної ради після отримання рецензій. Автору надсилається лист із загальною оцінкою статті від імені відповідального секретаря електронною поштою,що повідомляє про прийняте радою рішення. Якщо стаття може бути опублікована після доопрацювання / з урахуванням зауважень – даються рекомендації з доопрацювання / зняття зауважень, якщо стаття до опублікування не приймається – пояснюються причини такого висновку.

     Після виправлення зауважень стаття розглядається в загальноприйнятому порядку.

     Для підготовки випуску журналу надалі роботу над прийнятою до публікації статтею здійснює технічний відділ редакції.

     Вказані авторами та користувачами сайту електронні адреси та імена не поширюються та не передаються стороннім особам, використання їх можливе виключно для внутрішніх технічних задач, комунікацій під час підготовки матеріалу до публікування.

     Всі авторські права зберігаються за авторами, журналу надається право першої публікації .

     У відповідності до міжнародних правих етики наукових публікацій, журнал «Актуальні проблеми правознавства» авторам рекомендує не перевищувати ступінь самоцитування у 10%.

     Подання матеріалів до наукового журналу «Актуальні проблеми правознавства» означає автоматичне погодження авторів з представленими положеннями.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.