Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Слома Валентина Миколаївназаступник декана юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, доцент

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Грубінко Андрій Васильовичпрофесор кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету, доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор)

Мазепа Світлана Олегівна,  заступник декана юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, кандидат юридичних наук, доцент

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Балинська Ольга Михайлівна, проректор, Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Гречанюк Сергій Костянтинович, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор

Калаур Іван Романович, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, професор

Книш Сергій Володимирович, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

Лазур Ярослав Володимирович, декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор

Соболь Євген Юрійович, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор

Теремецький Владислав Івановичпрофесор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, доктор юридичних наук, професор

Іноземні члени редакційної колегії

Грега Стрбан, декан юридичного факультету Університету Любляни, доктор наук, професор (Словенія)

Цоль Фредерікдоктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Ягеллонского університету (Польща), завідувач кафедри європейського і польського приватного права та порівняльного правознавства Оснабрюцького університету, професор (Німеччина)