Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Західноукраїнського національного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Відповідно до наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства" включений до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії «Б» ( «Юридичні науки», спеціальність 081). 

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

DOI: https://doi.org/10.35774/app

Видання включено до міжнародних наукометричної баз Index Copernicus International Crossref, GoogleScholar та розміщений на сайті бібліотеки імені В. Вернадського.

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 


№ 4 (2022): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андрій Грубінко
PDF
6-11
Валентина Кравчук
PDF
12-17
Олег Турлай
PDF
18-23
Василь Ухач
PDF
24-29

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Анна Барікова
PDF
30-35
Сніжана Верба
PDF
36-40
Мар’яна Вербіцька, Анна Дейнека
PDF
41-45
Євгенія Дуліба
PDF
46-55
Олег Заверуха
PDF
56-63
Андрій Колесніков, Ярослав Чапельський
PDF
64-69
Наталія Марценко
PDF
70-76
Марина Мироненко
PDF
77-82
Ігор Прус
PDF
83-87
Ксенія Токарєва
PDF
88-93
Фліссак Костянтин
PDF
94-101
Оксана Шевчук
PDF
102-108
Ярослав Яковчук
PDF
109-116
Максим Яцина
PDF
117-123
Володимир Бондарь
PDF
124-131
Назар Ногас
PDF
132-136
Nataliіa Chudyk
PDF
137-142

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Надія Сампара, Наталія Бачинська
PDF
143-148
Маргарита Томала, Фридерик Цолль
PDF
149-157
Valentyna Sloma, Nadiia Moskaliuk
PDF
158-162

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Петро Бойко
PDF
163-168
Роман Олійничук, Валерій Канюка
PDF
169-173
Ніна Рогатинська
PDF
174-179