Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Західноукраїнського національного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Відповідно до наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства" включений до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії «Б» ( «Юридичні науки», спеціальність 081). 

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

DOI: https://doi.org/10.35774/app

Видання включено до міжнародних наукометричної баз Index Copernicus International Crossref, GoogleScholar та розміщений на сайті бібліотеки імені В. Вернадського.

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 


№ 2 (2021): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Анжеліка Баран
PDF
5-11
Юлія Загуменна
PDF
12-22
Максим Грищук
PDF
23-28
Андрій Грубінко
PDF
29-35
Валентина Кравчук
PDF
36-41
Микола Кравчук, Ольга Грицан
PDF
42-48
Микола Кравчук, Ірина Петровська
PDF
49-56
Марина Панфьорова
PDF
57-62
Василь Ухач
PDF
63-68
Оксана Шевчук, Ірина Юркевич
PDF
69-76

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євгенія Дуліба, Сергій Книш, Олексій Ховпун
PDF
77-83
Галина Муляр, Ганна Шуст
PDF
84-90
Тетяна Сліпченко
PDF
91-96
Feyza Basar Feyza Basar
PDF
97-106
Oksana Yaremko
PDF
107-115

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Петро Бабюк
PDF
116-125
Володимир Ватрас, Іван Костяшкін
PDF
126-135
Ольга Зигрій, Юлія Ковальчук
PDF
136-141
Олександр Костів
PDF
142-148
Василь Позняк
PDF
149-155
Юлія Труфанова
PDF
156-161
Ігор Якубівський
PDF
162-170

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Роман Олійничук
PDF
171-175
Юрій Пілюков
PDF
176-179
Ніна Рогатинська, Ліна Лісецька
PDF
180-185