Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Західноукраїнського національного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Відповідно до наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства" включений до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії «Б» ( «Юридичні науки», спеціальність 081). 

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

DOI: https://doi.org/10.35774/app

Видання включено до міжнародних наукометричної баз Index Copernicus International Crossref, GoogleScholar та розміщений на сайті бібліотеки імені В. Вернадського.

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 


№ 4 (2020): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андрій Грубінко
PDF
5-12
Василь Ухач
PDF
13-19
Veronika Horielova
PDF
20-25

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Тетяна Дракохруст, Світлана Мазепа
PDF
26-34
Марина Ковальова, Ірина Божук
PDF
35-42
Анастасія Корнійченко
PDF
43-48
Руслан Лещишин
PDF
49-54
Наталія Марценко
PDF
55-60
Ольга Ніпіаліді
PDF
61-67
Ксенія Токарєва
PDF
68-73
Костянтин Фліссак
PDF
74-80
Тарас Цимбалістий, Назар Ногас
PDF
81-85
Антон Чуб
PDF
86-90

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Ірина Лукасевич-Крутник
PDF
91-96
Любомир Міськевич
PDF
97-102
Денис Польний
PDF
103-111
Людмила Саванець
PDF
112-118
Валентина Слома
PDF
119-123
Krystyna Ziółkowska
PDF
124-127

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Вусал Алигісмет огли Ахмедов Вусал Алигісмет огли Ахмедов
PDF
128-134
Сергій Банах
PDF
135-140
Олексій Горлачук
PDF
141-146
Петро Декайло, Анастасія Блащак
PDF
147-150
Руслана Крамар
PDF
151-157
Юрій Пілюков
PDF
158-163