Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Західноукраїнського національного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Відповідно до наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства" включений до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії «Б» ( «Юридичні науки», спеціальність 081). 

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

DOI: https://doi.org/10.35774/app

Видання включено до міжнародних наукометричної баз Index Copernicus International Crossref, GoogleScholar та розміщений на сайті бібліотеки імені В. Вернадського.

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 


№ 2 (2020): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Марія Братасюк, Оксана Росоляк
PDF
5-11
Віктор Савенко
PDF
12-17
Veronika Horielova
PDF
18-21

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Антон Бабенко
PDF
22-27
Максим Грищук
PDF
28-35
Олексій Дніпров
PDF
36-41
Зоря Журавльова
PDF
42-47
Олена Омельян
PDF
48-52
Євген Соболь
PDF
53-58
Владислав Теремецький
PDF
59-64
Антоніна Фаріон-Мельник, Оксана Яремко
PDF
65-70
Костянтин Фліссак
PDF
71-79
Назар Черномиз
PDF
80-84

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Наталія Бутрин-Бока, Вікторія Ботвинник
PDF
85-88
Оксана Гнатів, Вадим Троян
PDF
89-93
Лілія Паращук, Анна Кучер
PDF
94-100
Оксана Парнета, Валентин Луцик
PDF
101-104
Вадим Семененко
PDF
105-112
Валентина Слома
PDF
113-118
Юлія Труфанова, Віталій Голова
PDF
119-124
Володимир Фрончко, Вікторія Цьомик
PDF
125-130
Ірина Юркевич
PDF
131-135
Justyna Krzywkowska
PDF
136-142

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Світлана Мазепа
PDF
143-149
Роман Олійничук
PDF
150-153
Микола Проценко, Аліна Гавловська, Людмила Сімонцева
PDF
154-159
В'ячеслав Тєнєшев, Віта Котис
PDF
160-165
Віктор Шевчук
PDF
166-180