Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Західноукраїнського національного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Відповідно до наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства" включений до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії «Б» ( «Юридичні науки», спеціальність 081). 

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

DOI: https://doi.org/10.35774/app

Видання включено до міжнародних наукометричної баз Index Copernicus International Crossref, GoogleScholar та розміщений на сайті бібліотеки імені В. Вернадського.

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 


№ 1 (2021): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андрій Грубінко
PDF
5-10
Тетяна Подковенко
PDF
11-18
Наталія Фігун
PDF
19-26
Олександр Шевчук
PDF
27-32

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мар’яна Вербіцька, Михайло Гнатів
PDF
33-39
Євгенія Дуліба, Олег Мельник, Анна Зленко, Наталія Дураєва
PDF
40-46
Ірина Світлак
PDF
47-53
Вячеслав Тєнєшев, Аліна Антошків
PDF
54-58
Оксана Шевчук, Тетяна Кузь
PDF
59-65

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Оксана Братасюк, Наталія Ментух
PDF
66-74
Анатолій Буряченко
PDF
75-80
Ірина Лукасевич-Крутник
PDF
81-87
Валентин Лучковський
PDF
88-93
Олег Оксанюк
PDF
94-99
Оксана Парнета, Соломія Федик
PDF
100-106
Владислав Теремецький, Андрій Петровський
PDF
107-113
Вячеслав Тєнєшев, Віта Котис
PDF
114-119
Наталія Башурин
PDF
120-126

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Ніна Рогатинська
PDF
127-132
Іван Сиводєд
PDF
133-139
Руслана Крамар
PDF
140-146