ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто забруднення атмосферного повітря як злочин проти довкілля. Проаналізовано погляди науковців на категорії, які стосуються розслідування даного правопорушення. Обґрунтовано важливість правильного планування дій службових осіб правоохоронних органів для успішного розкриття злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря. Ідентифіковано особливості окремих слідчих дій при розслідуванні  забруднення атмосферного повітря та зроблено відповідні авторські висновки.


Ключові слова


атмосферне повітря, злочин, забруднення атмосферного повітря, розслідування забруднення атмосферного повітря, розслідування злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України: станом на 03.06.2020 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 04.06.2020).

Стасюк Л. Л. Організація та проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря. Форум права. 2011. №4. С. 711-715.

Стасюк Л. Л. Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря. Право і суспільство. Сер. Кримінально-процесуальне право та криміналістика. 2012. №1. С. 281-287.

Синчук О. В. Типові версії в методиці розслідування підпалів. Наукові дослідження. Сер. Питання боротьби зі злочинністю. 2015. Випуск 30. С. 116-120.

Лаврищев В. В. Особливості розслідування екологічних злочинів. Актуальні проблеми сучасного розвитку міжнародного морського, транспортного та екологічного права. 2010. С. 113-119.

Ринкова О. В. Необхідність комплексного підходу до використання спеціальних знань та проведення судово-експертних досліджень під час розслідування екологічних злочинів. Криміналістичний вісник. 2010. №2 (14). С. 81-87.

Конституція України: станом на 21.02. 2019 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 04.06.2020).