ІНФОРМАЦІЙНИЙ БАЗИС РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Олександра Васильчишин, Андрій Колесніков, Ольга Баранецька, Іван Мельник

Анотація


Обґрунтовано необхідність та особливості комплексного підходу до інформаційного забезпечення роботи правоохоронних органів із позиції поєднання різних каналів отримання інформації. Охарактеризовано можливості та напрямки використання інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ. Окреслено особливості роботи з відкритими базами даних. Визначено окремі інтегровані інформаційно-пошукові та аналітичні системи, що дозволяють отримувати інформацію з багатьох баз даних одночасно. Описано специфіку правового регулювання, а також технічного та організаційного забезпечення поліграфологічних досліджень. Окреслено важливість невербальних каналів інформації та особливості їх опрацювання в правоохоронній діяльності.


Ключові слова


правоохоронні органи, інформаційно-пошукові системи, поліграфологія, геолокація, невербальна інформація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукова систему органів внутрішніх справ України. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 436 від 28.12.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09#Text (дата звернення 8.09.2020).

Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/ (дата звернення 8.09.2020).

Офіційний сайт інтегрованої інформаційно-пошукової системи youcontrol. URL: https://youcontrol.com.ua/ (дата звернення 10.09.2020).

Офіційний сайт інформаційно-пошукової системи Clarity Project. URL: https://clarity-project.info/ (дата звернення 10.09.2020).

Типології Держфінмоніторингу. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu (дата звернення 10.09.2020).

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 12.09.2020).

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 12.09.2020).

Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 14.09.2020).

Мотлях О. І., Корж Є. М. Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі в підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України. Київ: Освіта України, 2017. 104 с.

Офіційний сайт всеукраїнської асоціації поліграфологів. URL: https://polygraph.ua/zakonodavstvo/ (дата звернення 13.09.2020).

Мотлях О. І. Місце поліграфа у розслідуванні злочинів: міжнародний досвід. Стратегія розвитку України. 2011. №3. С. 199-201