ПРОФІЛАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕЛІКТІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Владислав Теремецький

Анотація


У статті досліджено адміністративно-правове забезпечення профілактики адміністративних деліктів у сфері використання й охорони лісового фонду в Україні. Визначено систему комплексних та спеціальних заходів профілактики правопорушень у сфері використання та охорони лісового фонду. Проаналізовано практику розгляду судами справ про відшкодування шкоди заподіяної лісу внаслідок порушення норм лісового законодавства. Виявлено чинники, які сприяють вчиненню правопорушень у цій сфері. Обґрунтовано доцільність розробки і прийняття Закону України «Про лісовий фонд України».


Ключові слова


адміністративний делікт, використання і охорона лісового фонду, заходи профілактики, лісовий фонд, порубка лісу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Петрова І. Г. Адміністративна відповідальність юридичних осіб у сфері використання та охорони природних ресурсів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ: НУБіП України, 2014. 20 с.

Прудник С. В. Адміністративно-правові засоби забезпечення екологічної безпеки в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. 16 с.

Теремецький В. І., Шуст Г. П. Публічне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів: зарубіжний досвід та українські реалії. Право і безпека. 2020. № 2. С. 69-75.

Юшкевич Х. В. Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісового фонду України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2019. 245 с.

Волков О. Є. Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 264 с.

У 2019 році пожежі знищили 1065 гектарів лісів в Україні. Більшість займань сталась із вини людей. URL: https://expres.online/podrobitsi/u-2019-rotsi-pozhezhi-znishchili-1065-gektariv-lisiv-v-ukraini-bilshist-zayman-stalas-iz-vini-lyudey#:~:text=%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D0%B7% D0%B0%202019%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D0%B2,%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%E2%80%94%2081%25 (дата звернення: 19.09.2020).

Про затвердження Положення про державну лісову охорону: постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 976. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF (дата звернення: 12.09.2020).

Публічний звіт Державного агентства лісових ресурсів України за 2019 рік. URL: https://drive.google.com/file/d/1UApjLM9DPt0MugIiiTWMbg4IXN8PAv WZ/view (дата звернення: 21.09.2020).

Незаконні рубки лісу зменшилися майже вдвічі – Держлісагентство. URL: https://hromadske.ua/posts/nezakonni-rubki-lisu-zmenshilisya-na-46-derzhlisagentstvo (дата звернення: 19.09.2020).

Постанова Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 27.01.2020 у справі № 347/2499/19. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87493486 (дата звернення: 14.09.2020).

Постанова Хмільницького міськрайонного суду Вінницької від 27.01.2020 у справі № 149/87/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87183101 (дата звернення: 19.09.2020).

Постанова Господарського суду Івано-Франківської області від 01.07.2020 у справі № 909/272/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90281904 (дата звернення: 19.09.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів: закон України від 25.04.2019 № 2708-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2708-19 (дата звернення: 19.09.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу: закон України від 13.04.2020 № 556-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-20#n7 (дата звернення: 20.09.2020).

Публічний звіт державного агентства лісових ресурсів України за 2017 рік. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Офіційне Інтернет представництво. 22.02.2018. URL: http// komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35328 (дата звернення: 17.09.2020).

Постанова Зміївського районного суду Харківської області від 12.02.2020 у справі № 621/254/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87566330 (дата звернення: 19.09.2020).

Постанова Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 05.06.2020 у справі № 308/4662/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89837228 (дата звернення: 22.09.2020).

Костенко О. М. Проблемні питання здійснення моніторингу публічних закупівель Державною аудиторською службою України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 119-125.

Васильєва Н. С. Профілактика адміністративних правопорушень у сільському господарстві: поняття, особливості та види. Форум права. 2014. № 2. С. 63-68.