МЕДІАЦІЯ ЯК ПОЗАСУДОВИЙ МЕТОД ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ

Олександр Шевчук

Анотація


У статті досліджується процес медіації як позасудового вирішення конфліктів. Визначено переваги та недоліки медіації. Здійснено аналіз законопроекту «Про медіацію». Досліджено дискусійні питання, які можуть виникати в процесі здійснення медіації.


Ключові слова


конфлікт, медіація, позасудові методи вирішення спорів, медіатор, альтернативні методи врегулювання конфліктів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Волковицька Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/mediaciya-alternativniy-chi-efektivniy-sposib-virishennya-sporiv.html (дата звернення 30.10.2020 р.).

Коваленко В. Медіація в Україні: ефективність та майбутні перспективи розвитку. URL: https://zib.com.ua/ua/142914-mediaciya_v_ukraini_efektivnist_ta_maybutni_perspektivi_rozv.html (дата звернення 30.10.2020 р.).

Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практики. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2016/1(84)/10.pdf (дата звернення 30.10.2020 р.).

Проект Закону «Про медіацію» № 3504 від 19.05.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877] (дата звернення 30.10.2020 р.).