ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ

Оксана Гнатів, Ірина Манвелішвілі,

Анотація


Досліджено окремі процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Проаналізовано статус держави, як сторони в цивільному процесі у даній категорії спорів. Зроблено висновок, що залежно від виду завданої шкоди може застосовуватися позовний та непозовний спосіб вирішення спорів.


Ключові слова


відшкодування шкоди, матеріальна шкода, моральна шкода, позов, цивільний процес, суд, юрисдикція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. Кодекс від 18.03.2004. Редакція від 01.04.2016.

Про судовий збір: Закон від 08.07.2011 № 3674-VI. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 14. ст. 87.

Мазур М.Р. Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2015. № 4 (3). С. 195–199.

Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01 грудня 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1995. №1. Ст. 1.