ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ ПЛАНОВИХ ТА ПОЗАПЛАНОВИХ РЕВІЗІЙ І ПЕРЕВІРОК. ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Юрій Пілюков

Анотація


У статті досліджуються особливості та відмінності завдань проведення планових та позапланових ревізій і перевірок, як однієї з найбільш ефективних форм фінансово-господарського контролю та використання спеціальних знань при розслідуванні окремих кримінальних правопорушень.


Ключові слова


планова ревізія, позапланова ревізія, перевірка, ревізор, аудитор, перевіряючий, фінансово-господарський контроль, спеціальні знання, правоохоронний орган, кримінальне провадження, документи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна». URL: https://regulation.gov.ua/documents/id99376 (дата звернення: 10.09.2020).

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (дата звернення: 10.09.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 04.09.2020).

Куриленко Д. В. Інститут обізнаних осіб у змагальному кримінальному провадженні : дис. на здобуття наук. Ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.09. Харків: ХНУВС, 2017. 245 с.

Наказ МВС України «Про затвердження Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1467-15/print1471406498413779 (дата звернення: 10.09.2020).

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0309-02 (дата звернення: 10.09.2020).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-п (дата звернення: 14.09.2020).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний санітарно- епідеміологічний нагляд в Україні». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-n (дата звернення: 12.09.2020).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-п (дата звернення: 20.09.2020).

Словник української мови : в 11 т. Т. 7. Київ: Наукова думка, 1976. 766 с.

Спільний наказ Головного контрольно-ревізійне управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1166-06 (дата звернення: 20.09.2020).

Хавронюк М. І. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О. М., 2019. 464 с.