АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Руслан Лещишин

Анотація


Стратегічне планування – ключовий вектор сучасної державної політики України, спрямованої на вирішення завдань сталого соціально-економічного розвитку і зміцнення національної безпеки України. Внесення до Парламенту Проекту Закону України «Про державне стратегічне планування» ознаменувало новий етап у правовому регулюванні державного стратегічного планування. Обґрунтовано необхідність створення ефективних інституційних і правових механізмів стратегічного планування на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення національних інтересів і досягнення стратегічних національних пріоритетів. Проаналізовано досвід впровадження державної системи стратегічного планування в Україні, встановлено основні проблеми створення цільової системи стратегічного планування в країні, розглянуто ієрархію стратегічних документів розвинених країн, окреслені логіку та методологію формування як основний довгостроковий стратегічний документ розвитку країн.

З урахуванням дослідних цілей і завдань аналізуються основні положення законодавства у сфері стратегічного планування, зміцнення національної безпеки і соціально-економічного розвитку держави. Формулюється висновок про те, що стратегічне планування як частина державного управління визначає основні напрямки і пріоритети соціально-економічної політики і зміцнення національної безпеки України.


Ключові слова


стратегічне планування, вдосконалення законодавства, соціально-економічний розвиток, національна безпека, державне управління, цілепокладання, прогнозування, планування, програмування, моніторинг і контроль

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про державне стратегічне планування : Проект Закону України від 03.11.2011 № 9407. URL: https://ips. ligazakon.net/document/JF79B00A?an=3 (дата звернення: 7.12.2020).

Sicsú, J. (2020). Keynes’s state planning: from bolshevism to The General Theory. European Journal of the History of Economic Thought. Retrieved from: https://www.mendeley.com/catalogue/1db4faaa-ce87-3ae8-ba9d-1260d4ef6027/ (дата звернення: 7.12.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 7.12.2020)

Kunisch, S. (2017). Time in strategic change research. The Academy of Management Annals, 11, 2: 1005–1064.

Holodova, М. A. (2015). State planning as a tool for progressive development of agriculture. Agrarian bulletin of the volume 1998, 90-98. Retrieved from: https://usau.editorum.ru/en/nauka/article/39236/vie (дата зверненняЖ 7.12.2020).

Мінцберг Г. Зліт та падіння стратегічного планування. Київ : Вид-во Олексія Капусти. 2008. 389 с.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України № 5/2015. URL: http://www.president.gov.ua/documents/ 18688.html - See more at: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertnadumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina2020-shljakh-do-kr-1/#sthash.FaaUW21T.dpuf. (Дата звернення 7.12.2020)

Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери : Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text (Дата звернення 7.12.2020).