ПРОФІЛАКТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ

Ольга Ніпіаліді

Анотація


Досліджено сучасний стан економічної злочинності на підставі аналізу кількісних та якісних показників. Проаналізовано зміни у детермінаційному комплексі економічної злочинності в Україні за останні роки. Зроблено спробу визначити основні чинники економічної злочинності, причини її поширення та можливі шляхи попередження і подолання такого виду злочинності.

Ключові слова


економічна злочинність, тенденції, кількісні та якісні показники, небезпека, детермінанти, протидія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 380 с.

Дунас М. О. Організація діяльності правоохоронних органів у протидії злочинам у сфері господарської діяльності, що вчиняються службовими особами. Юридичний науковий електронний журнал.

№ 1. С. 174–176.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-червень 2016–2019 рр. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/.htmldir_id=113653&libid=100820 (дата звернення: 01.12.2019).

Звіт ГПУ про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями, форма №1-ОЗ (місячна). URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.htmldir_id=112759&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення: 03.12.2020).

Звіт Голови Національної поліції України С. Князєва про результати роботи відомства за 2018 рік: Національна поліція України. URL: https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/zvity/Zvit_NPU_2018.pdf

(дата звернення: 20.11.2020).

Звіт про стан корупції: Форма № 1-КОР: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, ДФС, Міністерства оборони, ДСА від 22.04.2013 р. №52/394/172/71/268/60. URL://mvs.gov.ua/ua/pages/274_ Statistika. htm/ (дата звернення:

12.2020).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 24.12.2020).

Національна поліція України. URL: https://www.npu.gov.ua/news/ narkozlochini/zaminulij-rik-pidrozdiliprotidiji (дата звернення: 24.10.2020).

Кузьмін Р. Р. Запобігання злочинам у сфері господарської діяльності : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ., 2012. 408 с.

Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління : монографія. Xарків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. 420 с.