НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТІВ В УМОВАХ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ірина Лукасевич-Крутник

Анотація


Стаття присвячена дослідженню нотаріальне посвідчення заповітів в умовах рекодифікації цивільного законодавства України. В ній з’ясовано поняття заповіту як одностороннього правочину та умови його дійсності, визначено коло суб’єктів, уповноважених посвідчувати заповіти, досліджено загальний порядок посвідчення заповітів нотаріусами. Висвітлено окремі проблеми сучасної судової та нотаріальної практики застосування спадкового законодавства, які потребують вирішення в умовах рекодифікації цивільного законодавства України. Дослідження проведено на підставі аналізу доктринальних джерел, чинного законодавства України, матеріалів судової практики.

Ключові слова


нотаріальне посвідчення, заповіт, довіреність, рекодифікація, свобода заповіту

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. 128 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Михайлів М. Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С. 22 – 26.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 20 травня 2019 року у справі № 522/904/16-ц. URL: http://iplex.com.ua/doc.php regnum=81925645&red=1000039849f8a3a5681bb8e47b613ad3f0a278&d=5 (дата звернення: 10.12.2020).

Заіка Ю. О. Форма заповіту як умова його дійсності. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. 2004. № 1-2 (9-10). С. 73-76.

Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 09 вересня 2020 року у справі №700/135/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91554362 (дата звернення: 10.12.2020).

Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 29 вересня 2020 року у справі № 700/135/17. ULR: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91998627 (дата звернення: 10.12.2020).

Окрема думка суддів Великої Палати Верховного Суду Бакуліної С. В., Власова Ю. Л., Гудими Д. А., Кібенко О. Р., Рогач Л. І, Уркевича В. Ю. від 29 вересня 2020 року у справі № 700/135/17.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92385646 (дата звернення: 10.12.2020).

Кухарєв О. Є. Диспозитивність в спадковому праві: автореф. дис. … док. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2020. 40 с.

Калаур І. Р. Сучасні тенденції щодо форми заповіту. Приватне право і підприємництво. 2016.

Вип. 16. С. 79 – 79.