ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ: МІЖНАРОДНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТИ

Руслана Крамар

Анотація


У статті проаналізувати загальні аспекти інституційного забезпечення функціонування механізмів виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на міжнародному та національному рівнях. У висновках зазначено, що Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів належить не тільки будувати орган із чистого аркуша, а й на основі вивчення та зарубіжного досвіду, дотримання норм і стандартів міжнародної діялності у відповідні сфері, формувати відповідну державну політику, що передбачено спеціальним Законом. Завдання АРМА полягає в тому, щоб, використовуючи міжнародний досвід і налагоджуючи співпрацю з міжнародними організаціями, зробити його в межах закону настільки унікальним за своєю ефективністю, щоб ні в кого не виникало питань щодо доцільності його існування.

При цьому АРМА повністю під силу забезпечити збереження, економічну вартість і реалізацію відповідних активів, а також передачу їх в управління відповідно до Закону та реалізацію конфіскованих у кримінальному провадженні активів. Очевидно, що нова система управління активами, яку створить агентство, має приносити державі дохід, а не спричиняти збитки та породжувати корупцію.


Ключові слова


інституційне забезпечення, корупція, активи, одержані від корупційних та інших злочинів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №

-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 1. Ст.2.

Financial Crimes Enforcement Network. URL: https://az6taulmujhlj4galshnitcity-jj2cvlaia66bewww-fincen-gov.translate.goog/ (дата звернення: 04.02.2021).

Невдашов И. FinCEN – американский ответ финансовым преступлениям. Экономический терроризм. URL: http://www.e-terror.ru/it2b2.view7.page18.html. (дата звернення: 07.02.2021).

Шиян Д.В. Аналіз міжнародних стандартів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Вісник соціально-економічних досліджень, 2013. Випуск 1 (48). С. 314-320.

Закон України «Про запобіганнта протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом жовтня від 6 грудня 2019 року № 361-IX. Відомості Верховної Ради України(ВВР). 2020. № 25. ст.171.

Бусол О. Виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: міжнародно-правов аспекти і досвід для України. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. 2020. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view

=article&id=2374:viyavlennya-rozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-koruptsijnikh-tainshikh-zlochiniv&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 08.02.2021).

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом, Страсбург, 8 листопада 1990 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text

(дата звернення: 09.02.2021).

Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 32. Ст. 422.

Гарбовський Л. А. Забезпечення конфіскації грошових сум і майна, отриманих злочинним шляхом (міжнародно-правові аспекти). Науковий вісник Національної академії ДПС України. 2006. № 3. С. 248–255.

Шемелін Д. Швидше за все, стосовно стягнення зарубіжних активів створення агентства не приведе ні до яких реальних змін. Сайт юрид. фірми «Ілляшев та Партнери». URL:

http://attorneys.ua/uk/publications/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5-

%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-% (дата звернення: 09.02.2021).

Повернення активів та управління конфіскованими: Кабмін затвердив план заходів. 09.10.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115142-povernenna-aktiviv-ta-upravlinnakonfiskovanimi-kabmin-zatverdiv-plan-zahodiv.html (дата звернення: 06.02.2021).

Повернення активів та управління конфіскованими: Кабмін затвердив план заходів. 09.10.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115142-povernenna-aktiviv-ta-upravlinnakonfiskovanimi-kabmin-zatverdiv-plan-zahodiv.html (дата звернення: 06.02.2021).