ВПЛИВ КОНТРАБАНДИ НА МИТНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Ніна Рогатинська

Анотація


У статті розглянуто теоретичні питання визначення змісту  контрабандної діяльності. Обгрунтовано особливості здійснення контрабанди та її вплив на митну безпеку держави. 

Ключові слова


контрабанда, протидія контабанді, митна злочинність, економічна безпека, митна безпека

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінальний кoдeкс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Додін Є. В. Митна злочинність: поняття та структура. Митна справа. 2010. № 3. С. 17–29.

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI (з наступними змінами і доповненнями). База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 28.11.2020).

Закон України «Про Національну безпеку України» від 21.06.2018 No 2469-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print (дата звернення: 28.11.2020).

Пашко П.В., Пісной П.Я. Митна політика та митна безпека України. Фінанси України. 2006. No 1. С. 74–85.

Врублевська Л.О. Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави. Збірник тез доповідей та матеріалів учасників круглого столу студентського Науково-практичного гуртка митної справи кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка(м. Львів 4 квітня 2017 року). Львів: ФУФБ, 2017. С.33-38.

Бицька Л.О. Основні тенденції розвитку та стан митної політики як складової економічної безпеки України. Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: збірник тез доповідей та матеріалів учасників круглого столу студентського науковопрактичного гуртка митної справи кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 4 квітня 2017 року). Львів: ФУФБ, 2017. С.20-22.

Шевчук С.В. Аналіз теоретико-методологічних підходів визначення поняття «митні інтереси». Економічна наука. 2018. Вип.10. С. 42–48.