ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО МЕХАНІЗМУ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ, АРЕШТУ ТА КОНФІСКАЦІЇ АКТИВІВ, ЛЕГАЛІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Руслана Крамар

Анотація


У статті проведено аналіз міжнародного механізму в частині забезпечення процедур виявлення, розшуку, арешту злочинних активів, а також управління конфіскованим майном апробованого в зарубіжних державах. Встановлено, що міжнародний механізм протидії відмиванню коштів складається з ряду елементів, що мають відношення до відстеження активів, наприклад, заходи належної перевірки клієнта фінансовими установами та нефінансові комерційні структури.

На основі проведеного дослідження зарубіжного законодавства і правозастосовної практики з питань заморожування, арешту та конфіскації злочинних активів, а також управління конфіскованими активами з метою ПВД/ФТ проаналізовано деякі аспекти законодавчої регламентації конфіскації злочинних активів та розглянуто спеціальні органи, що створені для виявлення злочинних активів з метою конфіскації.


Ключові слова


злочинні активи, розслідування, конфіскація, міжнародний правовий механізм, корупційні злочини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Отслеживание похищенных активов: справочник практикующего специалиста. Международный центр по возвращению активов. 2010. URL: https://Users/Admin/Desktop/%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90/Tracing%20Stolen%20Assets%20. (дата звернення: 08.02.2021).

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_c16 (дата звернення: 02.02.2021).

Criminal asset recovery in the EU: Europol Criminal Assets Bureau, Financial Intelligence European Police Office (Europol). 2016. URL: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_asset _recovery_in_the_eu_web_version_0.pdf (дата звернення: 08.02.2021).

Бусол О. Виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: міжнародно-правові аспекти і досвід для України. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. 2020. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2374:viyavlennya-rozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-koruptsijnikh-ta-inshikh-zlochiniv&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 08.02.2021).

Давидюк А. М. Правове забезпечення публічного адміністрування у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.07. Київ, Україна. 2020. 204с.

Перспективи застосування механізмів заморожування, арешту і конфіскації злочинних активів, механізмів управління конфісковані активи (порівняно-правове дослідження). Міжнародний навчально-методичний центр фінансового моніторингу. 2014. 520 с. URL: https:// https://www.twirpx.com/file/1727064/ (дата звернення: 04.02.2021).

Повернення активів та управління конфіскованими: 09.10.2020. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115142-povernenna-aktiviv-ta-upravlinna-konfiskovanimi-kabmin-zatverdiv-plan-zahodiv.html (дата звернення: 06.02.2021).

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №772-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 1. Ст. 2.

Агентство з розшуку та менеджменту активів: офіційний сайт URL:https://arma.gov.ua/carin (дата звернення: 06.02.2021).