ОСНОВНІ НАПРЯМКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Микола Кравчук, Ірина Петровська

Анотація


У даній статті розглянуто основні напрямки антикорупційної діяльності та їх правове регулювання. Зазначено, що антикорупційна діяльність здійснюється в Україні в основному у напрямку запобігання корупції, який конкретизується через визначення поняття корупційних діянь та особливостей корупційних відносин, виділення зон корупційних ризиків (відносин публічного управління, де висока ймовірність виникнення корупційних відносин). Основним правовим актом цієї сфери є Закон України «Про запобігання корупції».

Для організації антикорупційної діяльності корупція розглядається як система корупційних відносин, заснована на протиправних діяннях публічних посадових осіб з корупційною вигодою та всупереч публічному інтересу.

Антикорупційна діяльність в Україні пов’язана із суб’єктами спеціальної компетенції, які здійснюють публічне управління у цій сфері та для цього створені, є суб’єктами запобігання корупції.

Ключові слова


антикорупційна діяльність, корупція, запобігання корупції, корупційні правопорушення, заходи запобігання корупції, суб’єкти антикорупційної діяльності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кравчук М.В. Загальнотеоретичні засади запобігання та протидії корупції. Збірник матеріалів XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи» (9 квітня 2010 р. ЮФ ТНЕУ). Тернопіль. 2010. С.38-44.

Robert O. Tilman. Emergence of Black-Market Bureaucracy: Administration, Development, and Corruption in the New States. Рublic administration review. 1968. № 28 (5may). P. 437-444. URL: https://www.jstor.org/stable/973760? seq=1 (дата звернення: 25.05.2021).

Яцків І.І. (Петровська І.І.) Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні. Дисертація на здобуття канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія внутрішніх справ, 2011. 239 с.

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 28.05.2021).

Про НАЗК. Сайт Національного Агентства з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/uk/pro-nazk/ (дата звернення: 28.05.2021).

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19 (дата звернення: 28.05. 2021).

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року. № 1698-VII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1698-18#Text (дата звернення 28.05. 2021).

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року. В редакції Закону від 2 липня 2015 року № 578-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення 28.05. 2021).

Пиголенко І.В. Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. 2009. № 4. С. 113–121. URL. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/6212/1/09-4-20.pdf (дата звернення: 28.05. 2021).

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text (дата звернення 28.05. 2021).

Бочаров-Туз В. Підраховано справжню ціну корупції в Україні. URL: https://gurt.org.ua/articles/4808/ (дата звернення 28.05. 2021).

«Transparency International Україна» Індекс сприйняття корупції Україна -2020. URL. http://cpi.ti-ukraine.org/#/ (дата звернення 28.05. 2021).