ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Галина Муляр, Ганна Шуст

Анотація


Наукове дослідження присвячено правовому статусу органів влади, які входять до системи епідеміологічного нагляду в Україні. Актуальність теми обумовлена тим, що система органів епідеміологічного нагляду в Україні зазнавала суттєвих змін протягом останніх п’яти років. Визначено поняття епідеміологічного нагляду. Встановлені конкретні заходи, які повинні здійснюватися в порядку епідеміологічного нагляду. Проаналізовані повноваження різних органів державної влади у сфері здійснення епідеміологічного нагляду. Визначені суперечності та прогалини у законодавстві України, яке регулює здійснення епідеміологічного нагляду в Україні. Запропоновані зміни до законодавства, яке встановлює повноваження органів влади у сфері епідеміологічного нагляду.


Ключові слова


епідеміологічний нагляд, санітарно-епідемічне благополуччя, санітарно-епідеміологічна служба, повноваження, адміністративні правопорушення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Демченко І.С. Інституційна спроможність захисту від інфекційних захворювань в Україні. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 196–205.

Подаваленко А.П., Задорожна В.І., Петренко Т.Є., Подаваленко О.В. Соціально-гігієнічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за повітряно-крапельними інфекціями. Український медичний часопис. 2016. № 1. С. 96–103.

Оганян Х.А. Санітарно-епідемічне благополуччя населення як чинник національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 7. С. 106–112.

Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Шафранський В.В. Епідеміологічний нагляд як основна функція громадського здоров’я. Здоров’я нації. 2017. № 4 (45). С. 97–100.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 № 404-ХІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 (дата звернення: 19 липня 2021).

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 № 1109. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-п (дата звернення: 19 липня 2021).

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу: указ Президента України від 06.04.2011 № 400/2011. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400/2011 (дата звернення: 19 липня 2021).

Кодекс про адміністративні правопорушення України: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10 (дата звернення: 19 липня 2021).

Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби: постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 348. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-п (дата звернення: 19 липня 2021).

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: постанова Кабінету міністрів України від 02.09.2015 № 667. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п (дата звернення: 19 липня 2021).

Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 254. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-2019-п (дата звернення: 19 липня 2021).

Положення про Міністерство охорони здоров’я України: постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-п (дата звернення: 19 липня 2021).

Статут державної установи «Центр громадського здоров’я» МОЗ України: наказ МОЗ України від 30.06.2020 № 1483. Центр громадського здоров’я. URL: https://phc.org.ua/pro-centr/ustanovchi-dokumenti (дата звернення: 19 липня 2021).

Про визначення окремих повноважень заступника Міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України Кузіна Ігоря Володимировича: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 712-р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713-2021-р (дата звернення: 19 липня 2021).