ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ – ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ

Тетяна Сліпченко

Анотація


У статті розглянуто проблемні питання інституту лікарської таємниці, зумовлені в тому числі медичними, етичними та правовими факторами. Розкрито особливість лікарської таємниці, що відрізняє цей інститут від інших понять деонтології та інших видів таємниць. З’ясовано, що лікарська таємниця  гарантується законодавчо, так само, як і законодавчо забезпечується шляхом встановлення певних заборон та юридичної відповідальності за її розголошення. Проаналізовано нормативно-правові акти, що визначають правовий режим лікарської таємниці та регламентують порядок її  розкриття.                                     

Ключові слова


права людини, медичне право, медична деонтологія, лікарська таємниця, лікар, пацієнт, медична інформація, конфеденційна інформація.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996 р. – Редакція від 01.01.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 02.06.2021).

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 02.06.2021).

Кримінальний кодекс України від 17.01.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 02.06.2021).

Цивільний кодекс України від 19.06.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 02.06.2021).

Про інформацію від 02.10.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 02.06.2021).

Про захист персональних даних від 23.12.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 02.06.2021).

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 (дата звернення: 02.06.2021).

Про психіатричну допомогу від 09.12.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 (дата звернення: 02.06.2021).

Про захист населення від інфекційних хвороб від 06.04.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 (дата звернення: 02.06.2021).

Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз від 05.07.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586-14 (дата звернення: 02.06.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 30.03.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20 (дата звернення: 02.06.2021).