МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Максим Грищук

Анотація


У статті проаналізовано міжнародний досвід запобігання та протидії корупції. Здійснено порівняння основних способів боротьби із корупцією окремих зарубіжних країн. Виокремлено успішні фактори протидії корупції, схвалені міжнародним співтовариством, серед яких: законодавче регулювання діяльності посадових осіб, наділених владними повноваженнями, встановлення чіткої системи відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, відкритості у діяльності посадових осіб, запровадження ефективних соціально-економічних та політичних реформ, впровадження антикорупційної освіти для державних службовців; створення та впровадження соціальних програм та освітніх кампаній на тему корупції, а також організація антикорупційних семінарів, конференцій за участю урядових, наукових та неурядових експертів.


Ключові слова


корупція, боротьба з корупцією, антикорупційні стратегії, заходи з протидії корупції, міжнародний досвід

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. ст. 2051.

Дем’янчук В. А. Досвід реалізації антикорупційної політики в Польщі та Німеччині: уроки та застереження для України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2017. №4(80). С.151–158.

Підбережник Н. П. Управлінські механізми запобігання та протидії корупції у країнах ЄС: досвід Польщі. Ефективність державного управління. 2013. №6. С. 158–165.

Korupcja w Polsce – proba analizy zjawiska : Raport Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego. ULR: www.ceo.org.pl/binary/file.action?id=77345 (дата звернення 20.09.2020).

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee оn a comprehensive EU policy against corruption from 28.05.2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0317:FIN:EN:PDF (дата звернення 20.09.2020).

Korupcja i polityka antykorupcyjna : Raporty krajowe. URL: http://www.batory.org.pl/ftp/program/przeciw-korupcji. (дата звернення 20.09.2020).

Program zwalczania korupcji. Strategia antykorupcyjna. I etap wdrażania 2002 – 2004. Warszawa. 2002. 22 c.

Program zwalczania korupcji. Strategia antykorupcyjna. II etap wdrażania 2005 – 2009. Warszawa. 2005. 26 c.

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019. Warszawa. 2013. 28 p.

Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією. URL: http://uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244.html (дата звернення 20.09.2020).

Мельник О. Г. Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції як вектор формування національної антикорупційної політики в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №2. С.32–35.

Романюк Б. В. Світовий досвід створення та функціонування інституцій з попередження та боротьби з корупцією. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2009. № 21. С. 9–16.