СКАСУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА

Оксана Гнатів, Наталія Бутрин-Бока, Ірина Базан

Анотація


У статті представлено теоретико-правовий аналіз правової природи виконавчого напису нотаріуса та, зокрема, підстави, порядок, строки та проблеми його скасування. У роботі сформульовано об’єктивні та суб’єктивні передумови вчинення нотаріусом виконавчого напису. Під об’єктивними передумовами, слід розуміти суспільні потреби у спрощеному порядку констатації і припинення безспірного правопорушення та усунення його наслідків, що має бути відтворено у процедурі вчинення нотаріусом виконавчого напису. Під суб’єктивними передумовами вчинення виконавчого напису слід розуміти необхідність дотримання нотаріусом та особами, які звернулись за вчиненням нотаріальних дій, Правил посвідчення угод, передбачених Законом України «Про нотаріат». Підсумовано, що у всіх відносинах щодо виконавчих написів нотаріусів мають місце підстави як для нотаріальних дій, так і для діяльності суддів. У зв’язку з цим наголошено, що надання нотаріусом виконавчої сили автентичному акту дозволяє звертати його до примусового виконання без звернення до суду. При цьому такі дії нотаріуса не означають фактичного визнання юридичної вірогідності, безспірності чи інших суміжних ознак зобов’язань сторін, виражених у документі, на якому вчинено виконавчий напис. 

Ключові слова


безспірність, боржник, стягувач, виконавчий напис, вимога, нотаріус, право, суд

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про нотаріат: Закон України від 05.08.2021р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 02.09.2021).

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 137/1666/16-ц від 27 березня 2019 року (провадження № 14-84цс19). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854768 (дата звернення: 02.09.2021).

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 916/3006/17 від 2 липня 2019 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82827046 (дата звернення: 04.09.2021).

Левченко А., Кирилюк Д. Проблемні аспекти вчинення виконавчих написів нотаріуса на договорах застави та іпотеки. Юридичний Радник. Київ, 2017. № 3(93). С. 29-38.

Про виконавче провадження: Закон України від 29.08.2021р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text (дата звернення: 03.09.2021р.).

Левин Г. Д. Три взгляда на природу теоретического и эмпирического знания. Вопросы философии. 2011. № 2. С. 104-115.

Цивільний кодекс України від 14.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 02.09.2021).

Понамарьов Н.М., Косткіна Ю.О. Особливості розгляду господарськими судами спорів про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню. Ужгород, 2012. №20. URL: http://artimmer.com/ua/publicacii/statti/77-osoblyvosti-rozglyadu-gospodarskymy-sudamy-sporiv-pro-vyznannya-vykonavchyh-napysiv-notariusiv-takymy-scho-ne-pidlyagayut-vykonannyu (дата звернення: 04.09.2021).

Желіховська Ю. В. Стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому законом порядку. Мала енциклопедія нотаріуса. 2011. № 4. С. 77–82.

Нелін О. Правова природа нотаріального акта в новітній парадигмі українського права. Юридична України. 2013. № 11. С. 4–8.

Серветник А.Г. Виконавчий напис нотаріуса як спосіб реалізації нотаріальної форми захисту цивільних прав: дисертація … доктора філософії: спец. 081 – Право. Київ, 2020. 232 с.

Демченко О. Виконавчий напис нотаріуса як позасудова форма захисту цивільних прав та законних інтересів. Підприємництво, господарство і право. Запоріжжя, 2019. №3. С. 15-19.