ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Вікторія Іванюк, Олександр Пустовий

Анотація


Досліджено запровадження інституту кримінальних проступків в Україні. Встановлено численні приклади його ефективного застосування в зарубіжних державах (Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Республіці Польща, Швейцарській Конфедерації, Республіці Австрія, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Франція, Чеській Республіці). Проаналізовано диференціацію кримінальних правопорушень із виокремленням кримінальних проступків. З’ясовано можливості припинення обвинувачення за вчинення кримінального проступку.


Ключові слова


кримінальні проступки, кримінальне правопорушення, проступки в Україні, проступки в зарубіжному законодавстві, розслідування кримінальних проступків, Кримінальний кодекс

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Михайліченко Т. Кримінальні проступки: особливості правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 284-290.

Аулін О. Інститут кримінальних проступків в Україні. Громадська думка про правотворення. 2020. № 9 (194). С. 26–28.

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 27.10.2021).

Прокуратура роз'яснює: Що таке інститут «кримінальних проступків»? Офіційний сайт Вижницької районної державної адміністрації. 28 вересня 2020. URL:http://new.vnrda.gov.ua/index.php?option=com_content& view=article&id=4813:prokuratura-roziasniuie-shcho-take-instytut-kryminalnykh-prostupkiv&catid=2&Itemid=151 (дата звернення: 27.10.2021).

Інститут кримінальних проступків: оперативний розгляд справ і відсутність судимості. Українське радіо. 2 липня 2020 р. URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=93651 (дата звернення: 27.10.2021).

Кримінальний процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13.04.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 27.10.2021).

Чернєй В.В., Чернявський С.С. Запровадження інституту кримінальних проступків у контексті реформування системи досудового розслідування в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. №3(112). С. 7-14.

German Criminal Code. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschut. Retrieved from https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0116 (дата звернення: 27.10.2021).

German Code of Criminal Procedure. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschut. Retrieved from https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html (дата звернення: 27.10.2021).

Федотова Г.В. Правове регулювання інституту кримінального проступку у Франції, Німеччині та Великобританії. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 4 (97). С. 275-290.

Правове регулювання інституту кримінального проступку: інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29383.pdf (дата звернення: 27.10.2021).

Коміссаров С.А. Зарубіжний досвід визначення проступків проти публічного порядку. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. Том 30 (69), № 5. С. 151-156.