ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА УКРАЇНИ

Сергій Банах, Андрій Грубінко, Ілля Онищук

Анотація


У запропонованій статті відображено результати дослідження особливостей впровадження системи електронного кримінального провадження в органах досудового слідства в Україні.

Автори відзначають невідворотність процесів діджиталізації в сфері електронного кримінального провадження. Цьому сприяє глобальний тренд перенесення інформації в цифру, державна політика та пандемія COVID-19. Однак існує і ряд значних ризиків, що не дозволяють у максимально швидкі строки трансформувати кримінальний процес. Діяти у даному питанні необхідно зважено, дотримуючись стратегії, рекомендацій міжнародних партнерів та аналізу отриманих даних від працівників відповідних компетентних відомств. Лише дотримуючись таких кроків електронне кримінальне провадження принесе заплановані результати та покращить довіру населення до системи правопорядку України.


Ключові слова


кримінальний процес, система електронного кримінального провадження, електронний документообіг, досудове слідство, Єдиний реєстр досудових розслідувань, eCase MS

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


У Дії запустили push-повідомлення про перевірку кредитної історії громадян: веб-сайт «Українська правда». URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/4/7319466/ (дата звернення: 20.01.2022)

Столітній А. Концепція електронного кримінального провадження в Україні. Вісник Національної академії прокуратури України. 2018. № 4 (56) . С. 24-34.

Про Затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідування, порядок його формування та ведення від 30.06.2020. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#n790 (дата звернення: 21.01.2022)

Білецький А., Цапок М. Правові аспекти введення електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-Case Management System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень. Київ: ТОВ РЕД ЗЕТ, 2020. 32 с.

НАБУ та САП зареєстрували перше кримінальне провадження в eCase MS : веб-сайт Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI). URL: https://euaci.eu/ua/news/nabu-and-sapo-have-registered-the-first-criminal-case-in-the-ecase-ms (дата звернення: 20.01.2022)

Висновку на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування» від 14.04.2021. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71407 (дата звернення 20.01.2022)

Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. O’Reilly Media. 2015. 152 p.

Zákon o Policii České republiky: Zákon ze dne 17.07.2008 č. 273/2008 Sb. ve znění. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273 (дата звернення: 20.01.2022).

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů: Zákon ze dne 17.07.2008 č. 300/2008 Sb. ve znění. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300 (дата звернення: 20.01.2022).

Сіренко О., Короткова Є. Досвід вровадження системи електронного кримінального провадження в Україні та ЄС. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 338-340.

Антонюк А. Б. Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Ірпінь, 2016. 16 с.

Столітній А., Навчання прокурорів роботі з функціоналом Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2018. №58, C. 121-128.

На базі кіберцентру UA30 працює єдина в Україні команда реагування на надзвичайні події. Мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3244658-na-bazi-kibercentru-ua30-pracue-edina-v-ukraini-komanda-reaguvanna-na-nadzvicajni-podii.html (дата звернення 22.01.2022)

НАТО визнає кіберпростір виміром колективної оборони. Веб-сайт центру міжнародної безпеки та партнерства. URL: https://www.ispc.org.ua/archives/3599 (дата звернення 22.01.2022)

Кібератака на Україну: Microsoft розповіла подробиці розслідування. Веб-сайт BBC News / Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-59936067 (дата звернення 22.01.2022)

Mohammad Ikbal Hasana. Badsha Miab: Initiation of Virtual Court System during COVID-19 Pandemic and E-Judiciary: Challenges and Way Forward. Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation. 2021. №1. 67 p.