РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ ТА ЙОГО ЕКСПЕРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роман Олійничук

Анотація


Акцентовано увагу на загрозах національній безпеці країни та її складникам у результаті незаконної порубки лісових насаджень. Проаналізовано погляди науковців на категорії, які стосуються розслідування даного правопорушення. Окреслено методи дій зловмисників при вчиненні незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу. Відображено показники розслідувань кримінальних правопорушень у сфері лісового господарства. Складено схему незаконної порубки та незаконного перевезення, зберігання і збуту лісу, вчиненого організованою групою. Узагальнено експертне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконною порубкою лісу. Сформульовано авторський висновок про доцільність створення спеціальних підрозділів правоохоронних органів на місцях.


Ключові слова


незаконна порубка лісу, незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, кримінальне правопорушення, лісова злочинність, розслідування кримінальних правопорушень в лісовій сфері, судово-економічна експертиза, трасологічна експертиза

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ініціатива ЄС щодо лісової злочинності. Аналіз прогалин: Україна. URL: https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/____1_1_1_1_1.pdf (дата звернення: 20.01.2022)

Ринкова О. В. Необхідність комплексного підходу до використання спеціальних знань та проведення судово-експертних досліджень під час розслідування екологічних злочинів. Криміналістичний вісник. 2010. № 2 (14). С. 81-87.

Глущенко С. І., Ступак О. М. Особливості проведення судово-економічних експертиз щодо розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки або пошкодження дерев. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Судово-економічна експертиза. 2011. Випуск 11. С. 611-617.

Пилипенко О. М. Використання сучасних можливостей судових експертиз на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2016. № 4 (76). С. 232-241.

Пилипенко О. М. Особливості організації й тактики огляду місця події при розслідуванні незаконної порубки лісу. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2018. Вип. 2 (82). С. 280-289.

Бражник А. А., Могильчук О. О. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу: значення для кваліфікації окремих об’єктивних ознак. Юридичний науковий електронний журнал.2020. № 7. С. 312-317.

Кротюк А. М. Іноземний досвід запобігання незаконним порубці, перевезенню, зберіганню, збуту лісу. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1 (118). С. 24-30.

Синюшко Д. А. Дореволюційний період розвитку законодавства з протидії злочинності у сфері лісового фонду. Правовий часопис Донбасу. 2021. № 2. С. 105–113.

Що заважає Україні ефективно боротися з лісовою злочинністю? URL: https://rubryka.com/article/lisova-zlochynnist/

Кримінальні правопорушення у сфері лісового господарства, які розслідували слідчі ДБР у 2020-2021 роках. URL: https://dbr.gov.ua/news/kriminalni-pravoporushennya-u-sferi-lisovogo-gospodarstva-yaki-rozsliduvali-slidchi-dbr-u-2020-2021-rokah (дата звернення: 20.01.2022)

2,6 млн. грн. збитків через порубку дерев на Львівщині – ДБР повідомило про підозру 7 учасникам злочинної групи. URL: https://dbr.gov.ua/news/2-6-mln-grn-zbitkiv-cherez-porubku-derev-na-lvivshhini-dbr-povidomilo-pro-pidozru-7-uchasnikam-zlochinnoi-grupi (дата звернення: 22.01.2022)

Кримінальний кодекс України : станом на 05.01.2022 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 (дата звернення: 14.02.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 14.02.2022).

Незаконна порубка лісу карається Законом. URL: http://ndekc.volyn.ua/news/view/82-nezakonna-porubka-lisu-karaetsya-zakonom/ (дата звернення: 20.01.2022)