Організаційно-правові засади міжнародної діяльності української центральної ради: історико-правове дослідженння

Ірина Мельник (Марціясь)

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми формування та генезису концепції зовнішньої політики та основних етапів її реалізації у період діяльності Центральної Ради Української Народної Республіки. Здійснено історико-правовий аналіз правових актів, прийнятих в 1917-1918 рр., а також дипломатичних рішень, їх наслідків. Охарактеризовано досягнення й упущення тогочасного уряду у сфері міжнародних відносин. Окреслено вплив та значення діяльності молодої держави на міжнародній арені, підтримки іноземних партнерів та світової спільноти загалом, особливо в порівняні з сучасною ситуацією в країні.


Ключові слова


міжнародна діяльність, міжнародні відносини, міжнародна правосуб’єктність, Універсали, Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр.: Т.1: Українська Народна Республіка. Київ: Темпора, 2002. 325 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ: Знання України, 1991. 240 с.

Нариси з історії дипломатії України / за ред. В. А. Смолія. Київ: Альтернативи, 2001. 736 с.

Конституційні акти України 1917-1920 рр. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. 269 с.

Соловйова В. В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917-1921 рр.: Монографія. Київ; Донецьк, 2006. 394 с.

Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. Київ: Україна, 1992. 204 с.

Кравчук М.В. Міжнародний чинник у будівництві національної держави та її армії в період УЦР: історико-правовий аспект. Юридичний електронний науковий журнал. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=44. 2015. №6. С.20-23.

Кравчук М.В. Военное строительство Украинской Центральной Рады в условиях германо-австро-венгерской военной помощи. Закон и жизнь. 2013. №11/2. С 138-141.

Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993рр. (Орг., структура, штати): Іст.-правове дослідження. Івано-Франківськ-Коломия: Плай; Вік, 1997. 292 с.

Дацків І. Б. Дипломатичне протистояння між українською і російською делегаціями на Брест-Литовській мирній конференції. Наукові виклади. Історія України. Вип.1. 2011. С. 28-34

Гай-Нижник П. Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917 р. – листопад 1918 р.). Українознавство. 2019. №3. С.8–20.

Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]): Репринтне видання 1920 року. У 3 ч. К.: Політвидав України, 1990. Ч.ІІ. 330 с.