Щодо питання міжнародно-правових механізмів захисту прав дітей під час збройних конфліктів

Анжеліка Баран, Ірина Базан

Анотація


Представлено та проаналізовано сучасні міжнародно-правові механізми щодо захисту прав дітей під час збройних конфліктів, особливості застосування та їх ефективність. Виокремлюються причини та наслідки порушення міжнародних актів з питань захисту прав дітей під час збройних конфліктів. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми, зокрема, акцентовано увагу на прогалинах у законодавстві та недійсності домовленостей на практиці. Розглянуто окремі положення Женевської конвенції 1949 року та Додаткових протоколів до неї 1977 року, проаналізовано Конвенцію ООН про права дитини та 1989 року та Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах 2000 року.

Ключові слова


міжнародно-правові механізми захисту прав, збройний конфлікт, право на захист, право на безпеку, права дітей

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналітична записка щодо прав дітей, які отримали поранення, контузію або каліцтво внаслідок воєнних дій в Україні. URL: https://r2p.org.ua/yaki-soczialni-ta-medychni-garantiyi-mayut-dity-shho-postrazhdaly-vnaslidok-voyennyh-dij/ (дата звернення: 15.06.2022).

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення: 20.06.2022 р.).

Кривов’яз О. В. Захист прав дитини в умовах збройного конфлікту. Правничий вісник Університету «КРОК». Київ, 2017. С.80-85.

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах від 7 вересня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#Text (дата звернення: 20.06.2022 р.).

Національний інститут стратегічних досліджень. «Щодо дотримання Україною міжнародних стандартів захисту прав дітей у збройних конфліктах». Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-dotrimannya-ukrainoyu-mizhnarodnikh-standartiv-zakhistu-prav (дата звернення: 22.06.2022 р.).

IV Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (дата звернення: 23.06.2022 р.).

Додаткові протоколи до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру, від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200 (дата звернення: 20.06.2022 р.).

Конвенція про заборону та негайні заходи щодо викорінення найгірших форм дитячого праці від 1 червня 1999 р. URL: https://www.un.org (дата звернення: 25.06.2022 р.).

Турченко О.Г. Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту. Політичне життя. 2019. № 2. С. 6-14.

Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. URL: https://www.un.org (дата звернення: 20.06.2022 р.).

Резолюція 1261 (1999), прийнята Радою безпеки 25 серпня 1999 р. URL: https://www.un.org (дата звернення 20.06.2022 р.).

Резолюція 1379 (2001), прийнята Радою безпеки 20 листопада 2001 р. URL: URL: https://www.un.org (дата звернення 19.06.2022 р.).

Резолюція 1460 (2003) прийнята Радою безпеки 30 січня 2003 р. URL: URL: https://www.un.org (дата звернення 18.06.2022 р.).

Резолюція 1539 (2004) прийнята Радою безпеки 22 квітня 2004 р. URL: URL: https://www.un.org (дата звернення 22.06.2022 р.).

Резолюція 1612 (2005), прийнята Радою безпеки 26 липня 2005 р. URL: URL: https://www.un.org (дата звернення 23.06.2022 р.).