Право осіб з психічними розладами на соціальні послуги у контексті правової реальності україни

Оксана Яремко, Володиимир Шафранський

Анотація


Звернено увагу на актуальності реформування в Україні нормотворчої і правозастосовчої діяльностей у сфері надання соціальних послуг особам з психічними розладами. Закцентовано, що в Законі України «Про соціальні послуги» людей з психічними розладами віднесено до осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах, а, отже, мають право на отримання соціальних послуг. Наголошено, що в законі відсутній чіткий перелік соціальних послуг для осіб з психічними розладами. Проаналізовано, виходячи зі змісту Класифікатора соціальних послуг, соціальні послуги, що можуть бути надані даній категорії осіб.


Ключові слова


право на соціальні послуги, особи з психічними розладами, соціально-психологічна реабілітація, соціально-трудова адаптація, денний догляд

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 1489-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text (дата звернення: 17.09.2022).

Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 17.09.2022).

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг» від 23.06.2020 №429. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text (дата звернення: 17.09.2022).

Аналіз законодавства й політики у сфері психічного здоров’я в Україні. URL: https://www.mh4u.in.ua/wp-content/uploads/2021/01/mh4u-mh-law-analysis-report-21122020-with-annexes.pdf (дата звернення: 17.09.2022).

Що таке психічний розлад та з ким він може трапитися. URL: https://suprun.doctor/zdorovya/shho-take-psixichnij-rozlad-ta-z-kim-vin-mozhe-trapitisya.html?=page1376 (дата звернення: 17.09.2022).